Články


Financování činnosti SČF, z.s.


Financování činnosti SČF je prakticky 100% pouze prostřednictvím členských příspěvků. Realizace jakékoliv výdělečné činnosti SČF je limitována příslušnými předpisy. Bohužel půjčovné za katalogy a případný zisk z písemné nabídkové soutěže nehrají ve financování činnosti SČF prakticky žádnou roli.Je třeba otevřeně říci, že současná výše členského příspěvku 250,-Kč ročně patří k nejnižším mezi zájmovými organizacemi v ČR, pokud není dokonce naprosto nejnižším. Výrazná část výše uvedeného členského příspěvku se však členům vrací v podobě členských prémií za daný rok. Tyto členské prémie ale musí SČF příslušnému vydavateli uhradit, protože SČF nedostává tyto prémie od České pošty zadarmo (i když si to část členské základny stále myslí). I když byla v posledních šesti letech realizována celá řada úsporných opatření, není možné snižovat náklady na činnost do nekonečna.Všichni, kteří chodí nakupovat vidí, že ceny kolem nás neustále rostou, v posledních dvou letech dokonce velmi vysokým tempem. Je pochopitelné, že tyto zvýšené ceny (papír, poštovné, nájemné atd.) musí hradit i SČF. A protože v ČR nadále chybí zákon na podporu spolkové činnosti, konverguje možnost získání podpory pro činnost SČF ze strany státu prakticky k nule.Pokud si někdo není schopen představit, co je to 250,-Kč ročně a nebo se mu to zdá moc, tak pro názornost převedu tuto částku na kostky másla. Při současných cenách je to necelých 5 (slovy pět) kostek másla za rok. Pokud je někdo pivař, tak jistě bude souhlasit s tím, že půllitr plzeňského piva za 40,-Kč a více není již v restauraci nic mimořádného. Jinými slovy náš současný členský příspěvek představuje přibližně 6 (slovy šest) půllitrů plzeňského piva za rok (tj. jeden půllitr piva za dva měsíce!).Vzhledem k výše uvedenému muselo Předsednictvo SČF přistoupit ke zvýšení ročního členského příspěvek, počínaje rokem 2023, na 350,-Kč ročně. Zda by se měl členský příspěvek ročně upravovat dle inflace bude ještě předmětem možné diskuze. V této souvislosti si dovoluji upozornit na §62, bod j) stanov SČF, na základě kterého mohou členové SČF poskytovat své organizaci i dobrovolné mimořádné příspěvky v libovolné výši. Na jih i na západ od našich hranic je toto běžná praxe.Ing.J.Cacka
předseda SČF, z.s.