Členství v SČF


Přihlásit se do Svazu českých filatelistů je velmi snadné.

V seznamu klubů filatelistů SČF si můžete najít spojení na klub nejbližší Vašemu bydlišti, nebo se můžete obrátit na sekretariát SČF v Praze, který Vám ochotně podá potřebné informace.


Přihláška ve formátu pdf ke stažení. Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu sekretariátu SČF.


Členství ve Svazu českých filatelistů sběratelům a zájemcům o filatelii umožňuje:

  • společenský klubový život s výměnnými schůzkami a burzami
  • schůzky odborných společností, sekcí a klubů k přátelským setkáním lidí spřízněných volbou své záliby
  • získávat na schůzkách, přednáškách a seminářích všeobecné filatelistické znalosti i hluboké odborné znalosti
  • využívat několikrát za rok písemné nabídkové soutěže SČF a získávat za přijatelnou cenu hledaný materiál do svých sbírek
  • vypůjčovat si v knihovně SČF za mírný poplatek z rozsáhlé nabídky potřebné katalogy známek, příručky, časopisy a studie
  • stát se členem i některé z odborných společností nebo sekcí a získávat tak další znalosti
  • podílet se na klubových, krajských, národních i mezinárodních filatelistických výstavách, jejichž je pořadatelem je SČF jako člen FIP a FEPA
  • využívat bezplatných poradenských služeb sekretariátu SČF, jurymanů a znalců v odborných otázkách, při zakládání filatelistické sbírky či exponátů a při jejich zdokonalování
  • členové každoročně obdrží členské bonusy v podobě prémiového tisku a pozvánky do Poštovního muzea České pošty, s.p.