Kluby


Klub filatelistů Brno (KF Alfonse Muchy)

klub 06-22

logo

Založen v r. 1922 jako ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”. Od r. 1945 přejmenován na ”Spolek československých filatelistů v Brně”. Rok 1951 - ”Filatelistický odbor ZK při KNV”. Rok 1962 - ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”. Rok 1965 - vznik Svazu československých filatelistů - Klub filatelistů 06-22. Rok 1982 - se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.

V r. 2008 se s klubem 06-22 sloučil KF 06-08 pokračovatel nejstaršího českého brněnského spolku z r. 1919, "Českého sdružení filatelistů v Brně". V r. 2012 se připojil KF 06-101 Merkur.

Počet členů v r. 2011: 221

Předseda klubu: RNDr. Zdeněk Okáč, Dudíkova 11, 621 00 Brno

Klubovna: Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, místnost č. 131, tel.: 542 212 069; Adresa: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno; Provozní doba klubovny: (svátky a prázdniny zavřeno), Středa: 10.00 - 15.00 hod - otevřeno, sekretariát, Pátek: 14 00 - 17.00 hod - čl. kolování

Vystavovatelé: Klub měl vystavovatele v minulosti a má je i dnes. K nejznámějším patří Ing. Škaloud (Hradčany), Ing. Příkazský (období Protektorátu) a Ing. Bláha (Azebajdžán a Polní pošty). Řada členů klubu vystavuje nesoutěžně.

Výstavy: Klub uspořádal desítky soutěžních i nesoutěžních výstav. K největším výstavám, jejichž organizací byl pověřen patřily výstavy Brno 2000 a Brno 2005.

Činnost klubu: Klub pořádá pravidelné výměnné schůzky v neděli v 9,00 hod. v Kometa Pubu na Kounicově ul., 2x ročně pořádá celostátní burzy v MK klubu na Vlhké ulici a jedenkrát ročně Veletržní setkání v pavilonu A3 Brněnského výstaviště. V klubovně probíhá členské kolování.

Zahraniční spolupráce: Od r. 1996 spolupracuje s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska

Webové stránky: www.filabrno.net/kfam.htm