Kluby


Klub filatelistů Jindřichův Hradec

KF 02-004

Klub vznikl jako jeden z prvních klubů v ČSR a první na území současného Jihočeského kraje, a to ustavující schůzí dne 17. října 1921 a hned na to přijetím do svazu filatelistů. Někteří zakládající členové byli Ing. Waldemar Maresch, Čeněk Kohoušek (už tehdy význanmný člen ústředí filatelistů v Praze), V. Hochmut, F. Platzer a MVDr. Dvořák.

Image V současné době má 70 platících členů a mnoho příznivců. Výbor KF má 13 členů. Přesdedou KF je Jan Kozel, místopředsedové jsou JUDr. Jaroslav Klíma a JUDr. Pavel Prýgl. Kontaktní adresa je: KF 02-004 Jindřichův Hradec, Jan Kozel, Hvězdná 39/V, 377 05 Jindřichův Hradec. Telefon: 603 180 719; e-mail: jakojh@centrum.cz (Jan Kozel), pavel.prygl@seznam.cz (Pavel Prýgl) a 1084@email.cz (Jaroslav Klíma). Pravidelné výměnné schůzky KF jsou každou 1. a 3. neděli dopoledne ve školícím středisku Českých drah na nádraží v Jindřichově Hradci. Schůze výboru KF se konají každé 3. pondělí v měsíci.


Image


AKCE
1. mezinárodní výstava poštovních známek v J.H. - konala se pouhé 4 roky po založení KF v J.H., a to při Krajinské výstavě v J.H. v roce 1925 (dle dochovaných dokumentů velice úspěšná), při této velké akci se v J.H. konal 1. ustavující sjezd Svazu filatelistů, promluvil tehdejší ministr pošt pan Dr. Drunovský
ze současnosti:
2005 - propagační výstava poštovních známek s názvem "Od výstavy k výstavě 1925-2005"
2008 - propagační výstava poštovních známek a historických dokumentů k 90. výročí vzniku ČSR a vydání prvních známek ČSR, motto této výstavy: "magická číslice 8 v novodobých dějinách národů ČSR ve spojení s filatelií"
2011 - akce k 90. výročí vzniku KF 02-004 Jindřichův Hradec
Ke všem akcím byly vydány různé materiály a to např: dopisnice, personifikační známky, obálky s přítisky motivu Jindřichova Hradce. Akce podpořilo město Jindřichův Hradec a na zahájení akcí bývají přítomni starosta, radní, hejtman Jihočeského kraje...

Z našeho KF jsou významní a úspěšní vystavovatelé s mezinárodní účastí a odborníci jako např. pan Karel Dvířka, JUDr. František Dvořák...

Poděkování patří tajemníkovi SČF panu Malečkovi za dobrou spolupráci, muzeu Jindřichohradecka, Domu dětí a mládeže za výbornou spolupráci při akcích pořádaných KF 02-004.


Image
.