Kluby


Klub filatelistů Opava

klub 07 – 16 byl založen roku 1952

Do roku 1952 byly v Opavě tři různé kluby, které od května roku 1952 byly sloučeny v Klub filatelistů při Okresním poštovním úřadu v Opavě. Podle ročenky Ústředí čs. filatelistických spolků byl v roce 1937 v Opavě klub filatelistů s počtem členů 29, předsedou Jaroslavem Palátem, jednatelem Ing. Dr. Aloisem Kacířem.

Počet členů: 58

Předseda klubu: Jiří Král

Kontaktní adresa: Jiří Král , Hlučínská 34, 747 05 Opava 5

Vystavovatelé: Klub měl koncem 80. let pět vystavovatelů s tematickými exponáty Esperanto, Hudba, teritoriální exponát a exponát poštovní historie. Exponáty byly vždy dobře hodnocené. V současné době již někteří nejsou mezi námi a jiné odradilo od vystavování schéma výstavního řádu a vysoké poplatky.

Literatura: Pavel Sollich a Ing. Vlastimil Kočvara jsou dopisovatelé do odborných publikací.

Výstavy: Mezinárodní výstava poštovních známek 1974 u příležitosti 750 let Opavy.

Činnost klubu: Klub Filatelie Opava 07 – 16 pořádá pravidelné výměnné schůzky každou neděli od 9:00 do 11:00 hodin v Opavě, Horní náměstí č. 49 - 4. patro. Klub pořádá 2x ročně celostátní burzy v Odborném učilišti stavebním Opava, ul. B. Němcové.