Kluby


Klub filatelistů Praha

klub 00 – 123

založen 1961

Klub byl založen asi v roce 1961. Žádný pamětník, který klub zakládal, již není. Klub byl založen při ZO ROH Pérovna Praha. Prvním předsedou byl pan Václav Bolina, jednatelem klubu byl známý vystavovatel, juryman a předseda komise čs. známky JUDr. Vladimír Bernášek.

Počet členů: 16

Předseda klubu: Jan Starec

Kontaktní adresa: Jan Starec, U Dvojdomů 10/862, 102 00 Praha 10

Svazové funkce: Milan Černík (ředitel Exponetu), Václav Kopecký (předseda STF) a Jan Starec (předseda SSC) jsou členové předsednictva SČF.

Publicisté: A. Tachecí (+ 2003), M. Černík, M. Hauzr, J. Starec, P. Švejnar, A. Šmíd

Činnost klubu: Klub pořádá pravidelné výměnné schůzky pro své členy.