Kluby


Klub filatelistů Telč

Klub 06 - 29 byl založen 5. 11. 1937. Na ustavující schůzi 5. 11. 1937 bylo 18 sběratelů známek. Prvním předsedou byl zvolen pan Emil Pavelka (údaj převzat z kroniky klubu).

Počet členů: 33

Předseda klubu: Ing. Bohuslav Makovička

Kontakt: Ing.Bohuslav Makovička, Na Sádkách 374, 588 56 Telč, e-mail: b.makovicka@seznam.cz, tel. 567 243 790; Zdeněk Cambálek, Myslibořská 366, 588 56 Telč, e-mail: CambalekZdenek@seznam.cz.

Výstavy: Propagační výstavka k 50. výročí založení klubu v roce 1987 na 30 rámech.

Vystavovatel: Vystavovatelem v klubu je Ing. Bohuslav Makovička.

Činnost klubu: Pravidelné schůzky se konají každou 2. neděli v měsíci v Klubu důchodců Telč, Masarykova 330 od 9 do 11 hod.