Komise


Exponát Komise znalců SČF v Poštovním muzeu - celiny

Exponát Komise znalců SČF v Poštovním muzeu
Jedním z hlavních úkolů Komise znalců Svazu českých filatelistů je identifikace padělků poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, a tedy ochrana sběratelské veřejnosti před padělky ke škodě sběratelů a podle možností i účinná pomoc České poště v boji proti padělkům ke škodě pošty. Nejnovějším počinem na tomto poli je společný projekt Poštovního muzea ČP a Komise znalců SČF, v jehož rámci budou v Poštovním muzeu v Praze postupně vystaveny důležité srovnávací materiály, se kterými se tak zájemci budou moci snadno seznámit.
Jako první byl pro trvalé vystavení vybrán a vytvořen jednorámový exponát „Padělky dopisnic  České republiky ke škodě pošty“, podrobně dokladující dosud známé padělky dopisnic 3 Kč Vesnický motiv 1995 (Pof. č. CDV 8B),  4 Kč Praha 1997 (Pof. č. CDV 21) a 4 Kč Problematika nevidomých a slabozrakých 1997 (Pof. č. CDV 23). Autory exponátu jsou členové Komise znalců SČF dr. F. Beneš, ing. M. Trojan a mgr. P. Aksamit.
Tato úvodní část nového společného projektu Poštovního muzea České pošty a Komise znalců Svazu českých filatelistů bude zpřístupněna v úterý 12. října 2004, a to u příležitosti vernisáže výstavy „Z. Ziegler – Známková tvorba a typografie“ (jen na pozvánky); pro širokou veřejnost pak bude přístupná od následujícího dne.
Jako další část projektu bude připraven exponát „Padělky poštovních známek České republiky ke škodě pošty“ a záměrem je pokračovat i v oblasti padělků ke škodě sběratelů.
Je jisté, že ne každý zájemce má možnost navštívit Poštovní muzeum v Praze osobně, a proto rádi využíváme možnosti vystavit tento exponát i na internetu, v rámci projektu Exponet.
František Beneš 

Padělky dopisnic České republiky ke škodě pošty