Komise


Exponát Komise znalců SČF v Poštovním muzeu - známky

Exponát Komise znalců SČF v Poštovním muzeu
Tato druhá část společného projektu Poštovního muzea České pošty a Komise znalců Svazu českých filatelistů byla zpřístupněna v březnu 2004. Navazu je na první část „Padělky dopisnic  České republiky ke škodě pošty“. Jedním z hlavních úkolů Komise znalců Svazu českých filatelistů je identifikace padělků poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu, a tedy ochrana sběratelské veřejnosti před padělky ke škodě sběratelů a podle možností i účinná pomoc České poště v boji proti padělkům ke škodě pošty. Autory exponátu jsou členové Komise znalců SČF dr. F. Beneš, ing. M. Trojan a mgr. P. Aksamit.

Jako další část projektu bude připravován exponát „Padělky poštovních známek ke škodě sběratelů“.
Je jisté, že ne každý zájemce má možnost navštívit Poštovní muzeum v Praze osobně, a proto rádi využíváme možnosti vystavit tento exponát i na internetu, v rámci projektu Exponet který provozuje internetový magazín www.japhila.cz. František Beneš 

(Exponát Padělky známek České republiky ke škodě pošty)