Odborná literatura


Zpravodaje

Zpravodaj Postilion

Zpravodaj Poštovní nálepky

Zpravodaj Společnosti sběratelů československých známek

Zpravodaj Sekce známkových zemí Ruska

Zpravodaj Kosmos

Zpravodaj Olympsport

Zpravodaj Celiny

Zpravodaj Geofilatelie

Zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin

Zpravodaj Perfiny

Zpravodaj TemaFÓRUM

Zpravodaj Společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek

Zpravodaj Sekce severských známkových zemí

Zpravodaj Doprava ve filatelii

Zpravodaj Polární zpravodaj

Zpravodaj Terra


Zpravodaj Postilion

(vydává ČMSPH)

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii SČF, č. 2/2007 (84): Poštovní historie v Hradci Králové. Lucemburčané v Čechách. Poštmistři bývali lidé různí. Spolky poštovních zaměstnanců (1908). Jak se obsazovaly poštovní úřady? Hledání adresáta četnictvem. Trojí domicil. Dvojí plná frankatura. Telegrafní prapory. Zmeškané zásilky. Trochu jiný pohled na poštovnictví, poštovní historii, ale hlavně na poštovní současnost. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
Mechanizace a automatizace pošty, č. 2/2007 (110): Zahájení provozu nového SPU Brno 02. Automatové známky s fialovou barvou. K příležitostným CN APOST. Doklady ze systému APOST. Nálepky na doporučené zásilky ze zahraničí. Zajímavá rakouská R–nálepka. Chybotisky německých automatových známek. PSČ na Kubě. Nová třídicí technika v Jižní Africe. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
Polní pošty, č. 2/2007 (25): Mírové mise a operace k 31.12.2006 – pokračující. Zajímavá jednotka rakousko–uherského jezdectva. Virtuální výstava EXPONET. Mezinárodní cvičení vzdušných sil Flying Rhino 2007. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek.
Poštovny, č. 2/2007 (97): Poštovna Vítošov. Co je nového. Z historie našich poštoven. – Redaktor: Petr Gebauer, P. O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii SČF, č. 1/2007 (83): Historie poštovní historie. Sejdeme se v Hradci Králové (21. 4. 2007 ve 13 hodin). Thurn–taxiská pošta v Aši. Zajímavosti všedního dne. Pošta v zajateckém táboře v Jindřichovicích v Krušných horách. O jednom vojákovi. První Čech v Antarktidě. Houslový virtuos Václav Kopta. Zajímavé lístky polní pošty 1915 – 1916. Málo známý poštovní časopis. Doklady z 2. světové války. JUDr. Josef Scheiner. JUDr. Jan Pohl –. hudební a poštovní historik. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
Mechanizace a automatizace pošty, č. 1/2007 (109): Změny v tisku APOST (2). Zajímavosti CN APOST. Zajímavé razítko. Literatura. Nové hodnoty našich automatových známek. Aktuální informace o třídicích zařízeních. Belgická nálepka z přepážkového terminálu. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
Polní pošty, č. 1/2007 (24): Vojenská policie AČR v Iráku (2003 – 2006). NATO Training Mission – IRAQ = NTM (I). Čs. vojenská vlaková pošta 1938. Rané čs. polní pošty z ledna 1919. Pravidelné pololetní setkání sekce polních pošt (26.5.2007). Pozor na zvýšené poštovné. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek.
Poštovny, č. 1/2007 (96): Poštovna Hrusice. Co je nového. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 4/2006 (82): Další ročník plzeňských setkání. Sejdeme se v Hradci Králové (21. 4. 2007). Sindelfingen – po čtyřiadvacáté! Todtova organizace. Z polní pošty 1945 poválečné. Norma pro poštovní razítka a její dodržování. Rámečkové razítko POŠTA. Podkarpatská Rus v meziválečném období. Poštmistr si zavzpomínal? Maličkosti z historie pošty. K 28. říjnu 1918. PF 2007. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
Mechanizace a automatizace pošty, č. 4/2006 (108): Změny v tisku APOST. Zajímavosti CN APOST. Automaty na prodej automatových známek. Sindelfingen 2006. Zajímavé razítko z Bajkonuru. Razítka středisek zpracování zásilek (2). PSČ v Andoře. PF 2007. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
Polní pošty, č. 4/2006 (23): Podíl německých polních pošt na misích a operacích v zahraničí. Mezinárodní bezpečnostní asistenční sily v Afghánistánu – ISAF. Několik vět na konec roku. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9–Prosek.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 3/2006 (81): Poštovní historie na „Euroregiu Egrensis“. Podzimní setkání: 4. listopadu 2006 v Plzni. Poštovnictví ve vojenských újezdech. Ostře sledované OVS u nás i v Německu. Nenápadný, ale pozoruhodný ústřižek. Zajímavosti z let válečných. Polní pošta osobností českého umění. K čemu též sloužily poštovní známky. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
Mechanizace a automatizace pošty, č. 3/2006 (107): Úvodem. Vyrůstají nová zpracovatelská střediska. Nová PSČ na Slovensku k 1.10.2007. Staronová hodnota automatovej známky. Zajímavosti CN APOST. Nové rakouské automatové známky. Počítačové frankatury ve Švýcarsku. Razítka středisek zpracování zásilek. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
Polní pošty, č. 3/2006 (22): Aktuální přehled mírových operací OSN k 30. 6. 2006. Vzory poštovních zásilek z méně známých misí či forem poštovních služeb. Operace DUNAJ 1968 – okupace bývalého Československa. Vozatajské oddíly rakousko–uherské armády. Pozdravy k našemu 5. výročí zahájení činnosti. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek.
Poštovny, č. 3/2006 (95): Poštovna Smrčná. Zkušenost ze Sněžky. Doplňky katalogu. Co je nového. Neznámá razítka. Záhadné razítko. – Redaktor: Petr Gebauer, P. O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro PH při SČF, č. 2/2006 (80): Jarní setkání poštovních historiků v Praze. Vojenské jednotky a čísla jejich polních pošt II. Doklady poštovního provozu jako svědci Mnichova 1938. Monografie Úpravy poštovního provozu po osvobození Prahy v květnu 1945. Rozvažování nad výstřižkem s novinovou známkou Pof. NV4. Polní pošta 1938. Podvod či otisk nepoužitého razítka? ČSD Návěští a odběrný list na zboží rychlé – nákladní. K polní poště se již nedostal. Nestejné domicily na celistvostech. Ještě o výplatních strojích. Ing. Jan Perner (1815 – 1845). – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
Mechanizace a automatizace pošty, č. 2/2006 (106): Úvodem. Dvě aktuality. Nálepky s čárovými kódy na zásilkách z ciziny. Nová PSČ na Slovensku. Rakouské nálepky z přepážkových terminálů. Zajímavosti CN APOST. Novinky izraelské pošty. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
Polní pošty, č. 2/2006 (21): Válka proti terorizmu – OPERACE ENDOURING FREEDOM – podíl námořních sil. Jezdecké oddíly rakousko–uherské armády. Sekce polních pošt při odborné společnosti pro poštovní historii SČF oslavuje letos 5. výročí svého založení – 5 let aktivní činnosti. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek.
Poštovny, č. 2/2006 (94): Nová poštovna Biskupská kupa. Doplňky katalogu. Co je nového. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 1/2006 (79): Obálka s novinovým výplatným. Do kdy byla používána razítka III. typu? Československé obrněné vlaky 1918–1920. Vojenské jednotky a čísla jejich polních pošt I. Polní pošty č. 104 z roku 1919. Ohlasy čtenářů na článek „Nad lístky adresovanými do italského zajetí v letech 1. světové války“. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
- Mechanizace a automatizace pošty, č. 1/2006 (105): Zajímavosti CN APOST. Další razítko pro poškozené zásilky. V Brně vyroste nové třídicí centrum. CN APOST cvičné pošty. Literatura. Nová izraelská vánoční automatová známka. Britská nálepka z přepážkového terminálu. Nové hodnoty českých automatových známek. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
- Polní pošty, č. 1/2006 (20): Vyměněné pluky. Darované pluky. Čs. polní pošty v lednu 1919. Známky Kosova. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek.
- Poštovny, č. 1/2006 (93): Nová poštovna. Co je nového. Městské poštovny 1938–45. Zajímavost ze Slovenska. Změny v Pozlovicích. Z historie našich poštoven. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 4/2005 (78): V Plzni 5. listopadu 2005. Sejdeme se v Novoměstském pivovaře (18. 3. 2006). Nad lístky polní pošty z italského zajetí (22 strany!). Podvod, nebo otisk nepoužitého razítka? Kopie služebního dopisu z cikánského koncentračního tábora v Letech. „Indiánské léto“ v Sindelfingenu. P.T. čtenářům a přátelům poštovní historie. PF 2006. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
- Mechanizace a automatizace pošty, č. 4/2005 (104): Nový druh příležitostné cenné nálepky APOST. Padělky dokladů automatizace pošty. PF 2006. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4
- Polní pošty, č. 4/2005 (19): Irák. Výskyt denních razítek PP s označením RODEO. Podíl českých vojenských kontingentů v roce 2005. Dopis jednoho českého vojáka sloužícího na Blízkém východě. Jak fungovala čs. polní pošta v lednu 1919? Internetové stránky. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709, 190 00 Praha 9 – Prosek
- Poštovny, č. 4/2005 (92): Zajímavý nález. Co je nového. Přečetli jsme – Nová poštovna na Sněžce by měla fungovat nejpozději v srpnu 2006. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 3/2005 (77): Co je vlastně „současný poštovní provoz“? Podzimní setkání 5. listopadu 2005 v Plzni. Císařské manévry u Štěkně. Výročí téměř zapomenuté (80 let V–nálepek). Před 100 lety vyjela první autopošta. Československé velitelství v Terstu v letech 1918/1919. Napravené nedostatečné frankování. Holubí pošta. Kašety na dopisech. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
- Mechanizace a automatizace pošty, č. 3/2005 (103): Zajímavá obálka z Kanady. Ohlasy (CN APOST). Ještě k novým linkám na Slovensku. Novinky České pošty. Sovětské předtisky pro PSČ. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
- Poštovny, č. 3/2005 (91): Zemřel J. Tekeµ. Doplňky ke katalogu poštoven. Historie poštovnictví na Krnovsku. Nové nálezy. Z historie našich poštoven. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.
- Polní pošty, č. 3/2005 (18): Přehled vojenských polních pošt německé armády 1995 – 2005. KFOR. Akce AUSTERLITZ 2005 a podzimní setkání členů SPP (3.12.2005). Internetové stránky sekce. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709/32, 190 00 Praha 9 – Prosek.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 2/2005 (76): Konec války před 60 lety. Valná hromada Společnosti PH v Brně. Poštovní historie v Brně. Kurýrní pošta v Čechách. Nové útvarové razítko francouzských legií. Pozor, padělek razítka čs. polní pošty č. 28! Jen zajímavost? Polní pošty v adrese „totálně nasazených“. Švédská průvodka s pražským razítkem. Sokolovská radnice má svého pošťáka. – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
- Mechanizace a automatizace pošty, č. 2/2005 (102): Novinka ze Slovenska. Úvodem. Ohlasy (cenné nálepky APOST). APOST dětské pošty BRNO 2005. Nová PSČ na Slovensku. Zajímavé razítko pošty Bratislava 022. Zajímavosti z Německa. Z časopisu Poštovní kurýr – Poštovní přeprava významně pokročila. Předchůdce. – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
- Polní pošty, č. 2/2005 (17): Falza položek PP mírových misí ke škodě sběratelů. Rusko–ukrajinské padělky, podvody a falza pokračují. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709/32, 190 00 Praha 9 – Prosek. - Poštovny, č. 2/2005 (90): České a slovenské poštovny 1900 – 1958. Co je nového. Ještě jednou Tolštejn. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.

POSTILION, zpravodaj Českomoravské společnosti pro poštovní historii při SČF, č. 4/2004 (70): V Plzni 6. listopadu 2004 (setkání členů). Sindelfingen – letos pro nás zvlášť sváteční. Velká válka 1914 – 1918. Doklady z 1. světové války. Srpen 1914 – bitva u Tannenbergu. Rakouské vojenské poštovny. Zajímavosti ze současného poštovního provozu. Recenze nové publikace o revolučních přetiscích. Ohlasy. Prohlédněte své sbírky pohlednic a pomozte! – Redaktor: Karel Špaček, Zámělíč 43, 345 22 Poběžovice.
Přílohy:
- Mechanizace a automatizace pošty, č. 3/2004 (99): Automatizované třídění zásilek v Olomouci. Ohlasy. Přehled zkratek základních služeb, doplňkových služeb a dispozic odesilatele, používaných na podací stvrzence. Den otevřených dveří na poště Plzeň 02. Příležitostné automatové známky a cenné nálepky z Izraele. Změna u rakouských cenných nálepek. Č. 4/2004 (100): Stovka – čtvrtstoletí. Ohlasy. Exotická zajímavost. Obsah (ročníky 2000 – 2004). – Redaktor: Miroslav Langhammer, Mezivrší 27, 147 00 Praha 4.
- Polní pošty, 4/2004 (15): Nizozemské polní pošty současnosti (NAPO). Rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Rakouská polní pošta k 50. výročí rakouské armády. Účast vojenských pozorovatelů a specialistů na mírových misích. Polní pošty různých států z doby první světové války. – Redaktor: Leoš Bártík, Jablonecká 709/32, 190 00 Praha 9 – Prosek.
- Poštovny, č. 2/2004 (88): Poštovny stále s otazníkem. Co je nového. – Redaktor: Petr Gebauer, P.O. Box 192, 601 00 Brno 1.


Zpravodaj Poštovní nálepky

(vydává ČMSPH-SSPN)

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 66: Zpráva správce kolování. Z redakce. Zajímavosti z terminálů APOST. Maďarské súvislosti na slovenských R–nálepkách. Ze zahraničí. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 64: Jarní setkání v Křemži. Příležitostné R–nálepky a cenné nálepky APOST vydané v roce 2006. Novinky na cenných nálepkách APOST. Zajímavosti z terminálů APOST. Globální změna názvů pošt. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 63: Ještě k diskusi o R–nálepkách typu P1. Zpráva správce kolování. Použitie slovenských špeciálnych R–nálepiek. Zajímavosti z terminálů APOST. Setkání sběratelů R–nálepek (10. 3. 2007 v Křemži). Globální změna názvu pošt. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 62: Zpráva z jednání valné hromady naší společnosti. Zpráva o činnosti Společnosti sběratelů poštovních nálepek za období 2004 – 2005. Dodatky ke katalogům RN. Používání CN typu 1 na kroměřížské poště. Zajímavosti z terminálů APOST. Dodatky ke katalogu APOST. Nová typologie. Různé polohy a délky názvu pošty 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 61: Změny stavu pošt a poštoven za rok 2005. Československé příležitostné R–nálepky na Slovensku. Zpráva o kolování. APOST – nový podtyp u typu 3. APOST – data používání typu 1. Příležitostné R–nálepky a cenné nálepky APOST vydané v roce 2005. Zajímavosti z terminálů APOST. K návrhu typologie nových českých R–nálepek. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 60: Z redakce. Zajímavosti z terminálů APOST. Doporučené - nedoporučené zásilky. Vady tisku v názvech pošt. Ukázky příležitostných R-nálepek z poslední doby. - Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 59: Propagační výstavka v Pardubicích. Příležitostná RN na poště Choceň 2. Oběžníky ředitelství pošt Pardubice. Vzácný typ P1 z období protektorátu. Zajímavosti z terminálů APOST. Nejen R–nálepky. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 58: Změny názvů pošt a poštoven za rok 2004. Zajímavosti z terminálů APOST. Zabudnuté nálepky (Pečlivě razítkujte). Ukázky příležitostných R–nálepek z poslední doby. Návrh typologie nových českých R–nálepek. Zaujímavosti slovenských R–nálepiek s čiarovým kódom „RR“. Chybné názvy pošt na cenných nálepkách typu 2B. R–nálepky výstavy BRNO 2005. Nejen R–nálepky. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.

POŠTOVNÍ NÁLEPKY, zpravodaj Společnosti sběratelů poštovních nálepek, č. 56: Zajímavosti z terminálů APOST. Zpráva o kolování. Varianty CN APOST na poště Žďár nad Sázavou 2. Známky pro doporučené dopisy. Zajímavosti ze zahraničí – Německo, Rakousko. Drobnosti z klasických R–nálepek. Zajímavosti z pražských terminálů APOST. – Redaktor: Jiří Kratochvíl, Václavkova 26, 160 00 Praha 6. Distribuce: Ing. Miloslav Fencl, U krematoria 1210, 530 02 Pardubice.


Zpravodaj Společnosti sběratelů československých známek

(vydává SSČSZ)

ZPRAVODAJ, časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 2/2007 (109): Z bohatého obsahu vybíráme: Nová sekce Cartes maximum je na světě. Spolupráce PRAGA – WIPA započala. Z Hradce Králové na výstavu PRAGA 2008. Nová Filatelistická příručka. Památník Lidice. Madona potřetí, Bedřich Housa popáté. 80 let emise Praha – Tatry. Okénko k našim sousedům na Slovensko. Jozef Baláž – hodnota osobnosti. Společnost sběratelů čs. knihtiskových známek. Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek a celin ČR 1993 – 2006. 38. setkání ArGe Tschechoslowakei. Studium aršíků tištěných rotačkou II. Seznamy deskových vad na známkách č. 505 – 514. Rozlišení známkového sešitku PRAGA 2008 Praha – Malá Strana 750 let. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

ZPRAVODAJ, časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 1/2007 (108): Z bohatého obsahu vybíráme: Světová výstava PRAGA 2008 bude mimořádnou kulturní událostí. Výstavní propozice PRAGA 2008. Jubilanti. Ožije Filatarsie? Pamětní listy – pokračování. Poškozený rytec Jaroslav Tvrdoň? Zdeněk Sklenář a poštovní známka. Noví autoři známkové tvorby. Téměř zapomenutý Vladimír Kovářík. Zamyšlení nad českými známkami: emisní rok 2006 s (velkými) otazníky. Neprávem opomíjená osobnost. Obecně prospěšná společnost „Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.“. Regionální výstava poštovních známek Trutnov 2006. Není všechno zlato, co se třpytí… Seznamy DV na známkách 489–5006. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

ZPRAVODAJ, Časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 4/2006 (107): Z bohatého obsahu vybíráme: JUDr. Svätopluk Šablatúra. Bratislavský aršík 1937. Umění na poštovních známkách – 40 let. Jubilanti. Poštovní muzeum – pobočka Vyšší Brod oslavila třicítku. Bedřich Housa – třetí nestor rytectví. IAU 2006 Praha. Oslava 60 let KF v Kadani již bez Josefa Lieslera. Aršík Pražské fontány – PRAGA 1988, Pof. A 2851. Miloš Ondráček – 70. Jozef Baláž. Jaký byl 9. Sběratel? Aršík A 250–2 Praha – Evropské město kultury roku 2000. Karlovy Vary patřily od 24. do 27. srpna filatelistům. Novinky – DV na známkách 488 – 492. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

ZPRAVODAJ, Časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 3/2006 (106): Z bohatého obsahu vybíráme: Zpravodaj očima čtenářů. Světová výstava PRAGA 2008 – přípravy zahájeny. Setkání členů ArGe. Známkový sešitek „Masaryk“. Známkové sešitky České republiky. Czeslaw Slania – dvě tváře rytcova života. Výplatní poštovní známka Hrad Veveří. Rekonstrukce části TA Košického aršíku. Seznam exponátů na virtuální mezinárodní filatelistické výstavě EXPONET. Prezentácia typov hárčeka Pof. A1306 „Člověk a lety do vesmíru“. Pamětní listy zaplavují internetové aukce. Nezapomenutelní umělci – Alfréd Fuchs. Karafiátovy oslavy v Jimramově. Návrh na označení známkových papírů fl. Také 13. a 17. června jsme si připomenuli výročí 60 let. Novinky – DV na známkách 472 – 483. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

ZPRAVODAJ, Časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 2/2006 (105): Z bohatého obsahu vybíráme články: Vojtěch Řezníček. Zpráva o hospodaření SSČSZ za rok 2005. 80. výročí založení FIP. Ladislav Jirka – rodák z Třemošné. Znamení zvěrokruhu – č. 241 Štír 5,40 Kč. Perforace některých známkových sešitků České republiky. Tisková technika na elektrofotografickém principu. K novému papíru našich známek. EXPONET. Nová odborná literatura. Okénko k sousedům na Slovensko. Perforace známek České republiky (5). Velikonoce 2005. Návrh na typy A110/113 – Ochrana přírody 1996. Druhy perforátorů a jejich použití v PTC a.s. Praha – II. Babička. Čtenáři nám píší. Kalendárium. Obchodovat s filatelistickým materiálem lze také na Internetu. Obchodní psaní. Novinky – DV na známkách 460 – 469. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou

ZPRAVODAJ, časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 1/2006 (104): Z bohatého obsahu (64 strany) vybíráme články: Z jednání 3. valné hromady SČF. Povídal jsem si s Vítem Vaníčkem. 60. výročí založení OSN. Zapomenuté vzpomínky – k portrétu Josefa Lieslera. Nová odborná literatura. Částečné tiskopisy. Aršík Praha Rudolfa II. PL 0355: EUROPA – Umění plakátu. Perforace známek České republiky (4). Prehlad druhov papieru slovenských výplatných známek „Mestá“. Představujeme Společnost sběratelů neoficiálních příležitostných celin. 100. výročí železniční trati Tišnov – Žďár n. S. slavili i filatelisté. Inaugurace poštovních známek Zvony a výstava Jana Kavana ve Žďáru nad Sázavou. 12.230 a 1 den činnosti stroje Wifag II. Novinky – DV na známkách 457–461. – Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

Zpravodaj, Časopis pro členy Společnosti sběratelů československých známek SČF, č. 4/2005 (103): Z obsahu vybíráme články: František Graman. Chvála a stesky nad exponáty Československa II na výstavě BRNO 2005. "Chrám Nanebevzetí P. Marie", "Umění - A. Bubák" a "Papoušci" nejlepší. Znamení zvěrokruhu - Kozoroh (kat. č. 200). Odchylky aršíku A 329/330. Padělky Pražského revolučního přetisku I - malý znak. Povídal jsem si s Janou Brožovou. Odborná literatura z Pofisu - Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek Československo 1945 - 1992. Perforace známek České republiky (3). Měnová reforma 1953 stále zajímavá. A 289 České barokní umění - V. V. Reiner. Fakta o známkách tištěných ve VSP, a.s. Novinky - DV na známkách 443 - 456. Okénko k sousedům na Slovensko - I. Schurmann. - Redaktor: Josef Fronc, Okrajová 1149, 278 01 Kralupy nad Vltavou


Zpravodaj Sekce známkových zemí Ruska

Zpravodaje vydává sekce Známkové země Ruska

INFORMACE sekce známkových zemí Ruska, č. 62: Výplatní známka 10 rublů Mi. č. 81A a 81B, dvě vydání – rok 1915 a 1917. Zajímavosti na ruských a sovětských známkách – Pomoc hladovějícímu Povolží. Za industrializaci SSSR 1929. 2. světová válka očima pamětníka. Malé tiskové listy. Príležitostné ruské registračné R a V nálepky. List z Moskvy. Znižovanie nákladov pri vydávaní poštových známok v SNŠ. – Redaktor: Ing. Alois Vávra, CSc. Distribuce: Hynek Motal, Vodárenská 2376, 272 00 Kladno.

INFORMACE sekce známkových zemí Ruska, č. 61: Ruské a sovětské perfiny. „Zajímavosti“ na ruských a sovětských známkách. Padělky zoubkování známek. 1. všesvazová pedagogická výstava v Leningradě. Červený Levaněvský – minulost a přítomnost. Odlišnosti obrazu – náhodné a typické. Zajímavé doklady poštovního provozu Ruské federace. Několik poznámek k oceňování známek Ruska a Sovětského svazu. List z Moskvy. Několik postřehů z výstavy BRNO 2005. Nabídka známek – podzim 2005. – Redaktor: Ing. Alois Vávra, CSc. Distribuce: Hynek Motal, Vodárenská 2376, 272 00 Kladno.

INFORMACE sekce známkových zemí Ruska, č. 60: Vypuknutí války, porážka Polska. „Němí“ svědkové vypovídají. Německá vojenská cenzura na korespondenci ze SSSR do protektorátu Čechy a Morava. Vojenská polní pošta SSSR 1941 –1945. Jak vznikla známka „Buď hrdinou!“. Blokáda Leningradu. Leningradský aršík 1944. Neznámý typ, zkusmý tisk nebo padělek? Zajatecká pošta v Rusku – 1. světová válka. Vojenská cenzura v Rusku v 1. světové válce. List z Tiraspola. – Redaktor: Alois Vávra. Distribuce: Hynek Motal, Vodárenská 2376, 272 00 Kladno.


Zpravodaj Kosmos

Zpravodaje Kosmos vydává Sekce Kosmos

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 2/2007: Z bohatého obsahu vybíráme: Pejsku, vrať se! (podrobný článek o prvních psích kosmonautech) Kosmická observatoř „GRANAT“ ve filatelii. Palubní obálky z čínských návratových družic. Rád bych ještě realizoval třetí let, ale… (rozhovor s německým kosmonautem Thomasem Reiterem) Poštovní razítka ke kosmickému programu Indie. 75 let pravidelného televizního vysílání v Rusku. Události v kosmonautice: březen – květen. Ilegální kosmická vydání II.. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 102.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 1/2007: Z bohatého obsahu vybíráme: Informace k letům Sojuz TMA–4, TMA–5 a TMA–6. STS–116/ISS–12A.1 (117): Elektrické rozvody stanice. Čínská námořní „kosmická flotila“. N. M. Sisakjan – zakladatel kosmické biologie a medicíny. Robert Esnault–Pelterie: Kosmický let je možný. Události v kosmonautice prosinec 2006 – únor 2007. První kosmonautka světa. Předseda jubilující. Poštovní celina „G. S. Titov a J. A. Gagarin“. Čínské kosmické pohlednice. Ilegální kosmická vydání. S. K. Krikaljov – více než dva roky ve stavu bez tíže. Pozvánka na KOSMOS–NEWS PARTY 2007. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 102.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 4/2006: Z bohatého obsahu vybíráme: Zpráva o činnosti sekce Kosmos. Chyby na známkách – námět kosmonautika (IV.). Gagarinská razítka kirovského muzea. Události v kosmonautice září – listopad. Na borůvkách s kosmonautem. 15 let mobilní sítě v Rusku. STS–115/ISS–12A (116): Stavba po čtyřech letech pokračuje. Padělky textu „Společný let SSSR – ČSSR“. Kosmičtí „mauritiové“ Rumunska. Space Two. Kosmonaut na výstavě Belgica 2006. Výstava Trutnov očima návštěvníka. Filatelistické novinky. Obsah ročníku 2006. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 10.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 3/2006: Z bohatého obsahu vybíráme: Pilotované raketové letouny USA. Jedno z konstrukčních tajemství raketoplánu BURAN – co nebylo ve zprávách TASS. 60 let NPO ENERGIJA. STS-121/ISS-ULF1.1(115): Druhý zkušební. SMART-1 první evropská měsíční sonda. Program Fobos–Grunt. Události v kosmonautice: červen – srpen. Připravované lety raketoplánů. Pluto není planeta. Filatelistická výstava Karlovy Vary 2006. Světový kosmický týden 2006. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 102.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 2/2006: Z bohatého obsahu vybíráme: Pilotované raketové letouny USA. Chyby na známkách – námět kosmonautika III. Výstup Leonova do volného vesmíru – co nebylo ve zprávách TASSu. Družicový navigační systém Galileo. K. I. Konstantinov – zakladatel experimentální dynamiky raketových procesů. Kosmonauti a posádky – střípky II. Události v kosmonautice: březen – květen. Raketoplán konečně ve vesmíru! Sýr mi znemožňuje cestu do vesmíru. Bohdaneč 2006 – setkání (nejen) s kosmonauty. Tematické znalosti I. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 10.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 1/2006: Z bohatého obsahu vybíráme: Raketové letouny USA – příprava na kosmické lety. Stříbrní ptáci přece jenom poletí. Filatelistický materiál k letu Shenzhou–6. G. M. Grečko – co nebylo ve zprávách TASSu. Odešel kosmonaut Gennadij Vasiljevič Sarafanov. Připravované lety amerických raketoplánů. Události v kosmonautice 12/2005 – 2/2006. Pozvánka na Kosmos News Party 2006. Známky „ruské nosné rakety“. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 102.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 4/2005 - z bohatého obsahu vybíráme: Zprávy o činnosti a o hospodaření sekce Kosmos. A. F. Možajskij – vynálezce letounu. Historie kapalinových raket konstruktéra Winklera. V. N. Kubasov – co nebylo ve zprávách TASSu. Kosmonaut Ljachov. Boris Volynov – živá kronika sovětské kosmonautiky. Druhý čínský pilotovaný let. Tag der Raumfahrt 2005. Úsměvné vzpomínky na čs. raketovou poštu. Další raketová pošta z Rakouska. Čínská razítka k prvnímu pilotovanému letu. Různé typy razítek z přistání Sojuzu TMA–2. Filatelistické výstavy v ČR a v Evropě v roce 2006. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 102.

KOSMOS, bulletin sekce Kosmos, č. 3/2005: Z obsahu vybíráme: Chyby na známkách – námět kosmonautika (II.). Prstenec na Vostoku? Kosmonaut Baturin se rehabilitoval v Teplicích. STS–114/ISS–LFA: Zpátky do vesmíru (let raketoplánu Discovery; doplněno barevnými fotografiemi na obálce). Připravované lety amerických raketoplánů. Indie míří do vesmíru. Japonci chtějí na Měsíc. Události v kosmonautice: květen – srpen 2005. Pošta letců – kosmonautů ve Hvězdném městečku? Vesmír jako na dlani (výstava v Brně). Tři příspěvky jsou věnovány Hubbleovu kosmickému teleskopu. – Kontakt: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 2/2005: Z bohatého obsahu vybíráme: Vědecko–výzkumná loď „Kosmonaut Jurij Gagarin“. První pilotovaný raketový start před 60 lety. Fantastický projekt Silbervogel. A.D.Nadiradze – konstruktér raket a střel. Kosmonautika nabírá dech. Titan má odhalit tajemství vzniku života. Události v kosmonautice: březen – duben. Chyby na kosmických známkách I. Pošta letců–kosmonautů ve Hvězdném městečku. Že by kosmonaut? (rozhovor s Ing. O. Pelčákem). Tři kritické články se věnují astrofilatelii na výstavě BRNO 2005. … a řada krátkých zpráv. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15.

KOSMOS, informační bulletin sekce Kosmos, č. 1/2005: Z tradičně bohatého obsahu (58 stran) vybíráme: G. Zucker – průkopník raketové pošty (pokračování). Čtvrtstoletí s Ariane. Francouzská „kosmická“ flotila. Kosmonautka C. Haignére–Deshays byla v Praze. Aršík Osud kresby Petra Ginze. Události v kosmonautice prosinec 2004 – únor 2005. Připravované lety amerických raketoplánů. 60. výročí prvního pokusu o pilotovaný let. Ne každý se dostane do vesmíru (rozhovor s plk. M. Fulierem). Plánované pobyty kosmonautů v naší blízkosti. Nová razítka. … a řada krátkých zpráv. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15.

Kosmos, informační bulletin sekce Kosmos, č. 4/2004: Barevné fotografie na deskách připomínají úspěšnou výstavu AEROSPACE 04 ve Vysokém Mýtě, stejně jako články uvnitř čísla. Zpravodaj uveřejňuje zprávu o činnosti sekce Kosmos a zprávu o jejím hospodaření. Z dalšího bohatého obsahu vybíráme články: Evropská Space Range (Esrange). Tilingovy pohlednice byly vystřeleny v jedné raketě (1931). M. F. Rešetněv, konstruktér satelitů a družicových systémů. Sojuz TMA–3 – základní údaje k letu. Měsíc skrývá energii i pro Zemi. Události v kosmonautice: září – listopad. J. Mezencev, konstruktér GDL. Filatelistické novinky. – Kontaktní adresa: Ing. Julius Cacka, Chudenická 1079, 102 00 Praha 15.


Zpravodaj Olympsport

(vydává ČNS - ČAOSF)

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 2/2007 (134): Literatura je základem. 52. setkání Olympsportu. XVI. OH 1948 Londýn. Z historie italského fotbalu. Olympijští medailisté a filatelie (38). Olympijské celiny (3). XXIX. OH Peking – razítka a kašety. Legendární Wembley opět otevřel brány. … a další krátké příspěvky. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 4/2006 (132): Zpráva o činnosti Olympsportu za období 2002 – 2006. Novinky Olympsportu. 70 let od XI. OH v Berlíně 1936. Cortina a Melbourne 1956. Pražské dostihy. Olympijští medailisté a filatelie (36). XVIII. Commonwealth Games Melbourne 2006. Zajímavosti o celinách s olympijskou tematikou. Sportovní razítka České republiky 2006. Belgické poštovní známky se sportovním motivem vydané v roce 2006 a další krátké příspěvky. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 3/2006 (131): Petrovice a olympijský oheň. Olympsport 1966 – 2006: Blahopřání k jubileu. Rakouská sportovní strojová razítka. Olympijští medailisté a filatelie (35). Výstavní propozice (IREX) SPORT–O–NET°07. Triumf fotbalu. Olympijské hry Peking 2008. Italská sportovní razítka vydaná od 1.6.2006. … a další krátké příspěvky. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.
Příloha – Ukázka jednorámových exponátů. Reprodukce jednorámových exponátů Dressed To Win (USA) a Zátopkovi. Příloha je, podobně jako vlastní zpravodaj, značně znehodnocena velmi nekvalitními reprodukcemi.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 2/2006 (130): 18. Mistrovství světa v kopané. Final Four. 50. setkání Olympsportu. Literatura v oboru. PhDr. Jiří Stanislav Guth–Jarkovský. Olympijští medailisté a filatelie (34). Byli jsme opět při tom (MS v kopané 2006). Fotbalový svět byl hostem u přátel. 70. MS v ledním hokeji. Aukce léto 2006 … a další krátké příspěvky. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 1/2006 (129): Olympsport čtyřicetiletý. XX. zimní olympijské hry Turín 2006 – co přinesly? Italský olympijský příspěvek filatelistům. Co bylo vydáno k zimním olympijským hrám mimo pořádající zemi – Itálii? – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 4/2005 (128): Nová razítka. 49. setkání Olympsportu. Ještě k hokeji. Londýn 2012 – aršík a razítka hostitelského města olympiády 2012. XX. ZOH 10. – 26. února 2006 v severní Itálii – Turín. Olympijští medailisté a filatelie (33). Aukce. Sportovní razítka České republiky 2004. Boxerská legenda Max Schmeling. 75. výročí prvního fotbalového MS. Španělské fotbalové kluby na známkách. Míčová hra volejbal, po našem odbíjená, na prvních známkách. Lubomír Nácovský. 100 let mezinárodní federace vzpírání. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 3/2005 (127): Zprávy z vedení Olympsportu. Bedřich Šupčík – z rodinného alba. Od kolosea k Wembley – deset milníků. Generálka na MS 2006 – Confederation Cup. Olympijští medailisté a filatelie (32). Přehled známek vydaných k hrám 28. olympiády v Athénách 2004. Praha 1930 – III. Ženské světové hry. Favorité na pořádání OH 2012: Paříž a Londýn. XX. ZOH Torino 10. –26.2.2006. Tyc dobyl svět. … a řada krátkých zpráv. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 2/2005 (126): Na titulní straně je fotografie ze setkání při výstavě BRNO 2005 a pozvání na příští setkání členů 15.10.2005. Zprávy z vedení Olympsportu. Výstava BRNO 2005. Für den Sport (novinky SRN). Rakouské personal stamps. Olympijští medailisté a filatelie (31). Výplatní otisky sponzorů ČOV. Vzpomínka na bruselské peklo. Z dávné hokejové historie. ME sportovních střelců. Favorité na pořádání OH 2012: Paříž a Londýn. … a řada krátkých zpráviček. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, č. 1/2005 (125): XX. ZOH Torino 2006 již za necelý rok. Nové štočky. Otevření haly Bóži Modrého v Lanškrouně 2005. II. zimní olympijské hry ve Svatém Mořici. OLYMPHILEX 2004 – nenašli by ste ho pod Akropolou… Olympijští medailisté a filatelie (30) – XIX. olympiáda Mexico City 1968. Sokolové v Itálii během 1. světové války. Slovinsko – země sportu zaslíbená. Další razítka k OH Athény 2004. Strahov – Masarykův stadion (Stadion Evžena Rošického). Nikdo není dokonalý. … a řada krátkých zpráviček. – Redaktor: Ing. Jan Petrás, U lesíčka 5, 620 00 Brno.

OLYMPSPORT, zpravodaj České asociace pro olympijskou a sportovní filatelii, odborné sekce ČNS SČF, č. 4/2004 (124): Zpráva ze setkání Olympsportu 23. 10. 2004. Jarní setkání se může uskutečnit v Brně (14. 5. 2005). Olympijské hry v Aténách 2004. Úspěšní střelci na LOH v Aténách. Grand Prix pro Luise Figa. Olympsport – zpráva o činnosti za období 2000 – 2004. Olympijští medailisté a filatelie (29). Estadio Vicente Calderón (Atletico Madrid). Zico – 50 let. Mistrovství Evropy praktické střelby (IPSC). Záhada je rozluštěna! (razítko Praha 1 / Šachová olympiada z roku 1931). Memoriál Miloslava Bednaříka. Egypt – kandidát na pořadatele MS 2010. Členská služba. – Redaktor: Ivan Vápenka, Na Zámyšli 8, 150 00 Praha 5.
Příloha: Sportovní razítka ČR 2004 – dodatek č. 1


Zpravodaj Celiny

(vydává SSC)

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 4/2006: Definitivní balíkové průvodky s natištěným kolkem 1 Kčs. CDV 51 výrobní vady. Novinové pásky s natištěnou známkou orlice 1883. Soukromá novinová páska FJI 1908. Rakouská inflace. Formuláře. Literatura. – Rediguje: Ing. Jan Krátký, Hudečkova, 140 00 Praha 4, distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 3/2006: Blahopřání za vzornou reprezentaci. III. filatelistická výstava Euregia Egrensis Karlovy Vary 2006. Československo CDV 69/39. Zálepní arch CZA 3. Vydání nových mezinárodních odpovědek CRI. V říši žluťásků II. Rakouská dopisnice Mi. 216. Soukromé celiny 1918. Poštovní styk z ciziny s ghettem Terezín na korespondenčních lístcích. – Rediguje: Ing. Jan Krátký, Hudečkova, 140 00 Praha 4, distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 2/2006: Korespondence slavných. Dopisnice Karel se soukromým přítiskem. Dopisnice 6,50 Kč CDV87C pro přítisky. Trochu jiný pohled. Budou také čtyři? Alespoň něco. Rakousko 1903. Rakouské reklamní dopisnice. Taje věstníků. Albánie – CRI. Etiopie. Telegramy na úvěr (2.) – Rediguje: Ing. Jan Krátký, Hudečkova, 140 00 Praha 4, distribuuje: Ing. Milan Černík, P. O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 1/2006: Zpráva z XI. setkání sběratelů celin. Definitivní celiny s doplňkovými souběžnými frankaturami. Korespondenční lístky označené CDV 23 až 29 – odchylky na známkách i celinách. Dofrankovaná dopisnice CDV 75A. Seznam katalogových čísel celin ČR za rok 2005. V říši žluťásků. Rakousko dopisnice Mi. 216. Německo – reklamní celiny. Rakousko – soukromé celiny. Sársko. V Hakui mají jasno. Vánoční slevy a jiné zajímavosti. Telegramy na úvěr. – Rediguje: Ing. Jan Krátký, distribuuje: Ing. Milan Černík, P. O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 4/2005: Novinky České pošty. Mezinárodní odpovědky CRI s čárovým kódem – pokračování. CDV 15/I. Hlas z historie. Zajímavá nová měna (Nový Zéland). Znak bez špice. Definitivní celiny s doplňkovými souběžnými frankaturami. Rakousko – zálepka K13. Rakousko – reklamní dopisnice. Znaky pole? Ještě Osvobozená republika. Rakousko 1918 – 1925. Ještě že ho máme… (zajímavosti z aukcí celin). Malé i velké A. Dvojí (trojí) průsek u CPV. Drobná vada. Silný posun ořezu. Rakousko – výstřižek z celiny. „A“ se stříškou. Poslední osvobození od poštovného. – Rediguje: Vilém Bulant, distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 3/2005: Souběžná + smíšená = unikát(???) Vývoj tarifů pro dopisnice: Poštovní styk ČSR s Itálií v letech 1918 – 1939. Zajímavosti na celinách. Urození adresáti. … Výzvy „pátračům“ po nejstarších datech použití čs. dopisnic a další krátké příspěvky. – Rediguje: Vilém Bulant, Zálesí 1125/90, 142 00 Praha 411. Distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 2/2005: Zpráva z valné hromady konané při XXXIX. setkání členů SSC. Jak dlouho ještě. Rakousko – novinová páska MiS 5 z r. 1892. Poštovní Hamleti (doplatné). Francie – potrubní pošta. Pro přátele přítisků. Kdy byly opravdu vydány? (rakouské průvodky). Protektorátní zálepky CZL 1–3. Něco o reklamních celinách. Telegram. Makulatury u dopisnic. Vychází Odborný filatelistický slovník. – Rediguje: Vilém Bulant, Zálesí 1125/90, 142 00 Praha 411, Distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 1/2005: Jubilant Václav Bortlík (80 let). Blíží se fronta – kopou se zákopy. Pro přátele přítisků. Dopisnice ano – celina ne. Jak dlouho ještě? Změna určení. Poznamenejte si do kalendáře (podzimní setkání 22.10.2005). Potřetí a určitě naposled… K vaší pozornosti doporučuji. Hradčany: pátrání po raných datech použití pokračuje. A co vy na to? (hologramy na dopisnicích). Nahodilá tisková vada – ozdoba každé sbírky. Přehled odborných článků ve zpravodajích 1996 – 2004. – Rediguje: Vilém Bulant, Zálesí 1125/90, 142 00 Praha 411, Distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.

CELINY, zpravodaj sběratelů celin, č. 4/2004: Zpráva z XXXVIII. setkání sběratelů celin. Seznam katalogových čísel. Poštovní češtinec roku 1919. Hologramy na pokračování. Jak je ti Rakousko? Z korespondence slavných. Polohy úředního přítisku 5 hal. známky FJI 1909 na soukromou objednávku na RU dopisnici P215. Pro přátele přítisků. Výrobní vady na CDV. Obchodní odpovědní lístky. Nedoručitelnost a neodbytnost. Už naposledy (dopisnice osvobozené od poštovného). – Rediguje: Vilém Bulant, Zálesí 1125/90, 142 00 Praha 411, Distribuuje: Ing. Milan Černík, P.O. Box 243, 160 41 Praha 6.


Zpravodaj Geofilatelie

(vydává STF - SSZZCS)

GEOGRAFILATELIE, zpravodaj asociace sběratelů známkových zemí celého světa, č. 43: Setkání členů Geophily – sběratelů známkových zemí v Brně. Černá Hora a Srbsko – obnovené známkové země. Švýcarské kantony Curych, Ženeva a Basilej. Rakouské personalizované aneb filatelistická Sodoma–Gomora pokračuje. Den rodiny – nové vydání OSN. „Dvojité“ známkové země. Rozpad carského impéria a vznik nových známkových zemí (5). Příloha. Nabídková služba. – Redaktor: M. Prokop, Jirsíkova 7, 186 00 Praha 8.

GEOGRAFILATELIE, zpravodaj asociace sběratelů známkových zemí celého světa, č. 42: Virtuální knihovna GEOPHILA. Známky pro Mezinárodní olympijský výbor. Uhorsko 1918 – 1924. Současné známkové země západního Tichomoří. Příloha. Nabídková služba. – Redaktor: M. Prokop, Jirsíkova 7, 186 00 Praha 8.

GEOGRAFILATELIE,, zpravodaj Sekce sběratelů známkových zemí celého světa, č. 41/2005: Buchara a Chorezm ve světle nových poznání. Čínská lokální příplatková vydání z 80. a 90. let 20. století. Nové známkové země v Pacifiku aneb další trik na sběratele? Jak je to se známkami moderní Tuvy? Rozpad carského impéria a vnik nových známkových zemí (4). SCADTA. Seznam publikací vydaných sdružením Geophila. - Redaktor: Mgr. Miroslav Prokop, Jirsíkova 7, 186 00 Praha 8

GEOGRAFILATELIE, zpravodaj Asociace sběratelů známkových zemí celého světa, č. 40: Aprílové úvodní slovo – vedení sekce děkuje. Základní identifikace přetisků pro indonéská známkové území. Abu Dhabi. Rozpad carského impéria a vznik nových známkových zemí (3). Filatelistický atlas – Mezinárodní organizace. – Redaktor: Mgr. Miroslav Prokop, Jirsíkova 7, 186 00 Praha 8.

GEOGRAFILATELIE,, zpravodaj Asociace sběratelů známkových zemí celého světa, č. 39: Informace o jarním setkání sběratelů známkových zemí, konaném ve Žďáře nad Sázavou 21. května 2004 v rámci Národní výstavy poštovních známek. Geophila je na Internetu! Encyklopedie celin staroindických států. Palm Island a Tobago Cays – nové známkové země v Karibiku. Soukromá pošta Ruhleben. Současný jižní Karibik očima filatelisty II. Rozpad carského impéria a vznik nových známkových zemí (2). – Redakce: Mgr. Miroslav Prokop, Jirsíkova 7, 186 00 Praha 8.


Zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin

(vydává SSNPC)

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 2/2007 (11): Informace a novinky ze Společnosti. Jak jsem (ne)sehnal B–571 Železniční muzea České republiky. [Sběratelé soukromých přítisků na celinách to opravdu nemají jednoduché!] NPC společnosti Olympsport – 2006. NPC kategorie A – rok 2007. NPC sekce Skauting ČNS SČF – 2007. Objednávky grafických listů na dopisnicích. Křest známek Asijské umění na zámku Zbraslav – úspěšná akce SSNPC. Plánovaná vydání NPC s námětem železnice. – Redaktor: Ing. Volfgang Macourek, Sázava u Žďáru n. S. 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 3/2006 (9): Zprávy ze Společnosti. NPC – rok 2006 – pokračování. Změny a nové informace z novinkové služby. Posouzení tisku NPC z produkce firmy proPRESS Plzeň. – Redaktor: Ing. Wolfgang Macourek, Sázava u Žďáru n.S. 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 2/2006 (8): Informace ze setkání SSNPC konaného dne 22. dubna 2006. Skautské přítisky na celinách a ještě něco navíc… (1918 – 2005). Zprávy ze Společnosti a připravované novinky. NPC – rok 2006. NPC sekce Skauting ČNS SČF 2006. – Redaktor: Ing. Volfgang Macourek, Sázava u Žďáru n.S. 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 1/2006 (7): Informace ze Společnosti a doplňky k novinkové službě. Nové publikace a pomůcky. Co již letos vyšlo a co se připravuje nového. NPC sekce Skauting ČNS SČF – 2005. NPC společnosti Olympsport – 2005. – Redaktor: Ing. Volfgang Macourek, Sázava u Žďáru n. S. 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 4/2005 (6): Zpráva ze setkání členů SSNPC dne 22. 10. 2005. Pokračování seznamu NPC – 2005. Zásady a pravidla novinkové služby pro členy SSNPC. Z Valné hromady SČF. Zprávy ze Společnosti. – Redaktor: Ing. Wolfgang Macourek, Sázava u Žďáru nad Sázavou 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 3/2005 (5): Informace ze společnosti. „Žlutý katalog“ v řadě katalogů TROJAN a jak dál? Pokračování seznamu NPC 2005. Pomozte doplnit „žlutý“ katalog NPC. NPC společnosti OLYMPSPORT 2004. – Redaktor: Ing. Wolfgang Macourek, Sázava u Žďáru n.S. 179, 592 11 Velká Losenice.

NPC ZPRAVODAJ, zpravodaj Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin, č. 2/2005 (4): Informace z jarního setkání členů SSNPC konaného 30. dubna 2005. Zaznamenejte si do kalendáře (podzimní setkání 22. 10. 2005). Co je „datum a místo vydání“ privátních NPC? Pár slov na obranu „céček“ (neboli NPC kategorie C). Co jsou NPC kategorie „D“ a je možné je evidovat? Jak evidovat a kam zařazovat „kombinované“ NPC. Přehled nových NPC. – Redaktor: Ing. Wolfgang Macourek, Sázava u Žďáru n. S. 179, 592 11 Velká Losenice.


Zpravodaj Perfiny

(vydává SSP)

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 4/2006 (158): Účast perfinárskeho exponátu na výstave ESPAŇA 06. Jesenné stretnutie zberatelov perfinov v Trutnove. Jak na exponát – III. Zajímavý nález. Perfiny z územia Slovenska na známkách Uhorska. Soupis perfinů Z a perfin vydaný filatelistickým klubem. Nové informácie. Aby bolo jasno… Niekolko zaujímavostí na identifikačných celistvostiach. Kto používal bratislavský perfin F3 (F31) FK? Písomná aukcia perfinárskeho materiálu 4/2006. – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 3/2006 (157): Úspěch na výstavě Karlovy Vary. Čs. perfiny H37 – H38 a rakouské H75–H75.1. Perfiny na výstavě v Karlových Varech. Jak na exponát – II. Po stopách perfinu F59. Terminologie perfinů – podklad k diskusi. Falzum ve 20. písemné aukci. Soupis perfinů V – W. Písemná aukce perfinů a celistvostí. – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 2/2006 (156): Perfiny sú predovšetkým o firmách. Perfiny řecké banky. M.B. – Nový perfin Bosny a Hercegoviny? Nie je celina ako celina. Ako je to s perfinom B4 (B25) BC/T. Nový československý perfin na rakúskej známke? Ruské perfiny. Perfin zo Skalice B3 (B24) B.&Co. Zajímavá IC. Pozvánka na podzimní setkání (19. 11. 2006 v Trutnově). 20. písomná aukcia perfinárskeho materiálu 2/2006. – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 1/2006 (155): Mimořádná valná hromada společnosti. Stanovy Společnosti sběratelů perfinů. Co jsou perfiny a jak se dají sbírat – IV. Seznam domicilů perfinů z území Československa. Jak na exponát. Nový perfin z Banské Bystrice. Soupis perfinů – písmeno S. Dosud neznámé? – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských zberatelov perfinov, č. 4/2005 (154): Najbežnejší perfin. Společnost sběratelů perfinů SČF. Společné setkání Piešťany. 1. zasedání vedení SSP. Historický vývoj perfinů na území Československa – 2. část. Soupis perfinů R. Perfiny na pohladniciach. Priama identifikácia maďarského perfinu G.H./H. Priama identifikácia perfinu P28 P.R.? Maďarské perfiny – nové informácie. Písomná aukcia perfinárskeho materiálu. – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 2/2005 (152): Európska výstava poštových známok BRNO 2005. Z valné hromady konané dne 15.5.2005. Několik poznámek k článku Falzá slovenských perfinov. Ešte súkromné perfiny. Fortuna – bankový závod. Soupis perfinů M–N. Nepriama identifikácia perfinu J4 (J71) J.L.C. Tomkinsov katalóg identifikovaných perfinov Velkej Británie (10. vydanie). Perfin na výstave v Brne. CUSTOS–Stempel. Výstavné perfiny. Maďarské perfiny – nové informácie. Falzum „identifikačnej celistvosti“. Písemná aukce perfinářského materiálu. – Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 1/2005 (151): Ohlášen další perfin na kolku. Do dalšího ročníku našeho časopisu. Adresář členů sekce sběratelů perfinů (ČR). Co jsou perfiny a jak se dají sbírat. Perfiny v číslech. Ruské perfiny moskevských poštovních úřadů. Soupis perfinů K–L. Redaktor: PhMr. Vladislav Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.

PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů, č. 5/2004 (150): 150. číslo časopisu. K našemu významnému jubileu (30 let existence sekce sběratelů perfinů a 150. číslo zpravodaje). Dvojitá ochrana. Hradčany 75 h a rôzne typy. Rozlišení perfinu M4. Úplně nový perfin (soukromý perfin sběratele). Nový rakúsky perfin A.K.? Soupis perfinů I – J. Falzá slovenských perfinov. Nemecký perfin A.A.G.D. 17. písomná aukcia perfinárskeho materiálu. – Redakce: PhMr. V. Beneš, U potoka 753, 566 01 Vysoké Mýto.


Zpravodaj TemaFÓRUM

(vydává ČNS)

TEMAFÓRUM, zpravodaj námětových filatelistů, č. 46 (2005): Zprávy z vedení společnosti. Námětová filatelie na internetu I. Časová souslednost při uplatnění OVS v tematických exponátech. Filatelistické využití pohlednic a adres. Námětová filatelie na Slovensku. Privátní celiny versus celiny s privátními přítisky aneb o vhodnosti použití celin v námětovém exponátu. Pravidla FEPA pro filatelistické výstavy FREGEX. Připravované filatelistické výstavy. – Redaktor: David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 1.

TemaFÓRUM, zpravodaj námětových filatelistů, č. 45: Zpráva z vedení společnosti. Usnesení valné hromady České námětové společnosti SČF, která se konala dne 19. března 2005. Výstavní okénko - ohlédnutí za výstavami SCOUTPHILEX 2004, AEROSPACE 04, BRNO 2005; připravované Mistrovství Evropy v tematické filatelii 2006, BELGICA 2006, OLYMPEX 2006. Farmaceutické reklamní přítisky na poštovních známkách. Automatové poštovní známky a jejich využití v námětových exponátech. Neobvyklé materiály a možnost jejich použití v námětových exponátech. Kvalifikace tematických exponátů z výstav 1994 - 2004. - Redaktor: David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava


Zpravodaj Společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek

(vydává SSKVČZ)

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů československých knihtiskových známek, č. 65: Obloukové typy V. kresby Hradčan 25 h v přehledu. Obloukové typy V. kresby Hradčan 25 h v obrazech. Nová retuš na OR 60 h, tisková deska 5, známkové pole 1. OR 100 h hnědá – retuše na ZP64. Nová studie. Retuše horního rohu na ZP66 u NV2. Novinové I. – hodnota 50 h. Dva druhy typografických lišt na známce DL36. Retuše ZP76 u NV2. – Redaktor: Radovan Banert, Trávníčkova 1765/7, 155 00 Praha 5.

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů československých knihtiskových známek, č. 64: Do roku 2007. 20 let od založení Společnosti sběratelů knihtiskových vydání čs. známek. Hradčany – soukromé zoubkování. Hradčany – nízké hodnoty na celistvostech. Osvobozená republika 40 h – vada negativu na ZP 20. Osvobozená republika 40 h, typ II – tiskové desky 9–10–11. Osvobozená republika 40 h – odchylky v kresbě keře pod Řípem. Osvobozená republika 50 h zelená – nevydaná. Knihtisk ve službách perfinářů. Doplatní 1919 – 1920. Osvobozená republika 60 h – studie vad a retuší na ZP 75. – Redaktor: Radovan Banert, Trávníčkova 1765/7, 155 00 Praha 5.

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů československých knihtiskových známek, č. 63: 3. valná hromada SČF. Aprílová filatelie – smutná i úsměvná. Pravá příčka. Holubice 15 h – jen jedna známka na celistvosti. Vynechané otvory v zoubkování HZ 14 u známek emisí Holubice a Osv. republika. Osv. republika 60 h modrá – padělané zoubkování. O překvapení při studiu známek není nouze. Osv. republika 100 h – odchylky na ZP 94 – TD1. – Redaktor: Radovan Banert, Trávníčkova 1765/7, 155 00 Praha 5.

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů knihtiskových vydání čs. známek, č. 62: Studijní příručky v roce 2006. Obloukový typ V. kresby Hradčan. Mechanické poškození tiskové desky. Osvobozená republika 50 h červená – další nálezy odchylek na známkách vytištěných z prvé tiskové desky. Odchylky v zoubkování známek Osvobozená republika – chybějící perforační otvory. Doplatní 1919–1920. – Redaktor: Jindřich Látal, Mařatkova 916, 142 00 Praha 4.

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů knihtiskových vydání čs. známek, č. 61: Opravte si datum v Monografii. Hradčany 20 h kresba „e“ – další retuš. Ještě k rámečkovým typům. Osvobozená republika – makulaturní tisky známek z širokých protichůdných dvojic. Osvobozená republika – chybějící perforační otvory. OR 100 h hnědá – čtyři varianty retuše na ZP 100. Dopisnice s OR 150 h – doplnění poznatků. NV 1 – Sokol 2 h. – Redaktor: Jindřich Látal, Mařatkova 916, 142 00 Praha 4.

ZPRAVODAJ, Společnost sběratelů knihtiskových vydání čs. známek, č. 60: Odpověď na poznámky k článkům ze Zpravodaje č. 59. Pravá příčka kresby „e“ u známek Hradčany. Hradčany 15 h VII. tisková deska. Osvobozená republika 60 h modrá – vynechané otvory v zoubkování. Holubice 1920, seznam článků o emisi Holubice ve Zpravodaji. Osvobozená republika 50 h červená – neznámá známková pole. Osvobozená republika 50 h zelená (známková pole). OR 100 h hnědá – známka ŘZ 13 3/4 z II TD nevydaná známka? OR 100 h hnědá – nové poznatky o retuších na ZP 63. Deskové vady a tiskové desky na 30 h novinové. – Redaktor: Jindřich Látal, Mařatkova 916, 142 00 Praha.


Zpravodaj Sekce severských známkových zemí

(vydává STF - SSZZ)

ZPRAVODAJ SEKCE SEVERSKÝCH ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ, STF SČF, č. 87/2007: Poštovní trubka (pokračování první emise). Schůzka přátel Severu konaná v dubnu 2007. Vikingové, objevitelé Ameriky. Vikingové v Norsku. 100 let chovu obcí v Grónsku. 100 let skautského hnutí v Dánsku. Dánské dvoubarevné ovály. Automatové známky Dánsko v obrazech. Desková vada na známce „Karavela“. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8, distribuce: Ing. Květoslav Štika, Krupská 1751/20, 100 00 Praha 10.

ZPRAVODAJ sekce severských známkových zemí, STF SČF, č. 85/2006: Použití poválečných norských razítek pro známky s doplatkem. Krajinné zvláštnosti ostrova Islandu – sopky. 100 let v Arktidě. Horská zvířena ve volné přírodě. Pevnost Suomenlinna – světová pamětihodnost na známkách Finska a Švédska. Švédská známka číslo 6. Islandské vodopády. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8, distribuce: Ing. Květoslav Štika, Krupská 1751/20, 100 00 Praha 10.

ZPRAVODAJ SEKCE SEVERSKÝCH ZNÁMKOVÝCH ZEMÍ, STF SČF, č. 84/2006: Horká káva – nejoblíbenější nápoj světa. Nejsevernější známková země světa. Expedice v Grónsku a polární badatel Robert E. Peary. Vikingové a jejich typické lodě. Pošta na Faerských ostrovech. Lední medvěd poprvé na poště Longyearbyen. Muzeum historických vikingských lodí. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8, distribuuje: Ing. Květoslav Štika, Krupská 1751/20, 100 00 Praha 10.

Zpravodaj sekce severských známkových zemí, STF SČF, č. 83/2006: 100 let vlnovek. 100. výročí známek balíkové pošty. Dánsko jako námět tematické filatelistické sbírky. 150 let norské poštovní známky. 100. výročí královské dynastie. Finské ledoborce. Z historie Faerských ostrovů. Hammerfest – nejsevernější město Evropy. Vlnovky se srdíčky i bez nich. Tuleni v Dánsku. Mezinárodní polární rok. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8, distribuuje: Ing. Květoslav Štika, Krupská 1751/20, 100 00 Praha 10.

Zpravodaj sekce severských známkových zemí, č. 82/2005: Známka, která potřebuje komentář. Švédská průvodka s pražským razítkem. Czeslaw Slania. Slavná výročí norské pošty. Novinky. - Kontaktní adresa: SČF, Holečkova 10, 225 07 Praha 5

Zpravodaj sekce severských známkových zemí, č. 81/2005: Setkání Společnosti severských známkových zemí. Finská půlení. Misionářské známky. Ďalsia storočnica. Švédské CM aneb vzpomínka na Vl. Gregora. Dánští námořníci v letech 1939 – 1945. 150 let švédské poštovní známky. Brno 2005 očima „seveřana“. Novinky. – Kontaktní adresa: Jan Mikulčák, SČF, Holečkova 10, 225 07 Praha 5

Zpravodaj sekce severských známkových zemí, č. 79: 42. celostátní setkání SSZZ. Švédská vojenská pošta z Alandských ostrovů. Finské autobusové balíkové známky. Razítko „O.A.T.“ na islandských zahraničních zásilkách 1941–46. Jak se dělá zpravodaj. Sešitek na počest básníka Januse Djurhuuse. Thorshavn „238“ – číslicové razítko. Typicky severské: lyžování. Náklady islandských známek z roku 2003–4. Novinky. – Kontaktní adresa: Jan Mikulčák, SČF, Holečkova 10, 225 07 Praha 5.


Zpravodaj Doprava ve filatelii

(vydává ČNS-SD)

DOPRAVA VE FILATELII, č. 2/2006: Zajímavý plnohodnotný filatelistický materiál. Identifikace obrazu poštovních známek. Simplonský tunel a tematický výzkum filatelistického materiálu. OVS 160 let tratě Olomouc – Praha; výpravní budova Česká Třebová. Otisky výplatního stroje firmy Teerag. – Redaktor: Ing. Jaroslav Rubišar, Hlušovice 62, 783 14 Bohuňovice.

Doprava ve filatelii, č. 3/2005: Identifikace obrazu pohlednice. 100 let Horky. Identifikace perfinů do námětu doprava. Rychlostní rekordy francouzských lokomotiv. - Redaktor: Ing. Jaroslav Rubišar


Zpravodaj Polární zpravodaj

(vydává ČNS - SPF)

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 50: Jubilejní 50. Polární zpravodaj. Češi v Arktidě. Botanik RNDr. Emil Hadač. Neznámý polárník Karel Oborský. Legenda Eskymo Welzl. Kdo byl Victor Czegka? Pošta ze stanice J. G. Mendela. Významná polární výročí. Scottova základna 50 let. Antarktická výročí v rámci IPY. Ledoborec ODEN poprvé v Antarktidě. Australský den v Antarktidě. Mezinárodní polární rok (IPY) 2007–2008. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8.

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 49: Mezinárodní polární rok. Nejsevernější známková země světa. Expedice v Grónsku a polární badatel Robert E. Peary. 20 let české polární společnosti SČF. Naši krajané v Antarktidě. Extrémní odvážlivci. Vojtěchův dub. Endemické ryby v Australských antarktických teritoriích. Sté výročí Svalbardu v roce 2006. Norská zvířena ve volné přírodě. Turistické známkově sešitky. 50. výročí Scottovy základny. Významná polární výročí. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8.

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 48: Transantarktický přechod Antarktidy. 50 let stanice Dumont d°Urville. Rusové 50 let v Antarktidě. První rumunská antarktická stanice. Kulatá polární výročí. Ze země ledu a sněhu. Turistická loď Orion v Antarktidě. Nová německá výzkumná loď. Češi v Antarktidě. První český dům v Antarktidě. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8.

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 46: Byrdova druhá antarktická expedice. 50 let Terres Australes et Antarctiques Francaises. Odvážné plachetnice v antarktických vodách. Ruská jachta Apoštol Andrej. Lodě v Antarktidě 2004/2005. Plovoucí stanice v Severním ledovém oceánu. Sešitek norských ledních medvědů. Čeští horolezci na Špicberkách v roce 2005. Výstava Češi v Antarktidě. - Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 45: Pozvání na setkání 5.11.2005. Antarktická pošta dr. Václava Vojtěcha. Argentinská základna na ostrově Livingston. 21. čínská antarktická expedice. Argentinské pošty v sezoně 2004/05. Antarktická pošta. Ze země ledu a sněhu. Speciální antarktické lety. Povede na jižní pól dálnice? Ruské polární novinky roku 2004. Český antarktický deník expedice 2004/05. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8.

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 43: Britské stanice v Antarktidě (II). Ruské poštovní polární novinky. Polární záře na Severu i na Jihu. 100 let argentinské stanice Orcadas. Obálky ze země ledu a sněhu. Německý polární výzkum. Albatrosi v ohrožení. Výstava „Slavné expedice 20. století“. Polární stanice Concordia. Schůzka členů polární společnosti v Pardubicích. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8

POLÁRNÍ ZPRAVODAJ, vydává Česká polární společnost, č. 41: Operace High Jump. Velká polární trilogie (1912–1914). Za ruským polárním kruhem. Atomový ledoborec Jamal. Rusové v Antarktidě. Polární aktuality. Ąadovec samoty na ostrove Nelson. Recenze. Lokální pošta 2003 (Špicberky). Den známky na Špicberkách. Víte – nebo nevíte. – Rediguje: Antonín Boháček, Kurkova 1206/14, 182 00 Praha 8.


Zpravodaj Terra

(vydává STF)

TERRA, časopis tradiční filatelie, č. 30 (2007): Podzimní den teritoriální filatelie. Výstava Trutnov 2006. Poštovní historie Kypru. Turecké vydání pro Thessálii. Zajímavosti z prvních sovětských filatelistických výstav. Ústřední kurýrní služba NDR. Drahá nebo vzácná. Národní výstava v Hradci Králové. Den teritoriální filatelie 2007 (13.10.2007). Nová filatelistická příručka. Češi v Antarktidě. – Redaktor: Jiří Šilhan, Barákova 1713, 504 01 Nový Bydžov.

TERRA, časopis tradiční filatelie, č. 29 (2006): Jarní setkání. Tradiční filatelie ve středu mezinárodní pozornosti. Řecké známky ve prospěch Červeného kříže asociální pomoci. Portugalské známky poštovní daně. Rakousko – nad listem starého alba. Španělské známky válečné daně. Příležitostné lety. Výstava Karlovy Vary 2006. …a čím jsem byl, tím jsem byl rád. Výstava v Hradci Králové v roce 2007. – Redaktor: Jiří Šilhan, Barákova 1713, 504 01 Nový Bydžov.

TERRA, časopis tradiční filatelie, č. 28 (2006): Podzimní den teritoriální filatelie 2005. Valná hromada SČF. Francouzské známky „Červený kříž“. Neobyčejná celistvost z Filipín. „Malé Tughras“ vydání 1905. Konec Bukoviny. Na Východ je cesta dlouhá. Virtuální mezinárodní filatelistická výstava. Výstavy v roce 2006. – Redaktor: Jiří Šilhan, Barákova 1713, 504 01 Nový Bydžov.

TERRA, časopis tradiční filatelie, č. 27/2005: Jarní setkání. Brno 2005. Britské známky "War Tax". Razítko "O.A.T." na islandských zahraničních zásilkách 1941-1946. Ruské perfiny moskevských poštovních úřadů. Teritoriální filatelie z jiného pohledu aneb "endemitní" filatelie. Mimořádná publikace o Bosně a Hercegovině. Příloha: Výstavní řád SČF. - Redaktor: Jiří Šilhan, Barákova 1713, 504 01 Nový Bydžov