Odborné společnosti


Sekce Bohemika

Sekce byla založená v listopadu 1969. Zabývá se filatelistickým materiálem všech známkových zemí týkajícím se České republiky, její minulosti i současnosti. Filatelistickým materiálem nejsou jen známky, ale existují i razítka, celiny či celistvosti mající vztah k České republice. Každý sběratel Bohemiky si může zvolit, jaká část se stane jeho sběratelským zájmem – např. české osídlení Severní Ameriky. Takovýto sběratel může pátrat po městech na tomto území, která byla založena českými přistěhovalci a dokladovat je jejich poštovními razítky. Další možností je sbírání slavných osobností mající vztah k České republice. Můžete si však zvolit i témata jako český sport, hudba, náboženství, kultura, český průmysl a jeho výroby atd.
Sekce má v současné době celkem 36 platících členů nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Německa a USA. Zpravodaj sekce je od začátku vydávání koncipován tak, aby mohl sloužit neustále jako velice podrobná encyklopedie bohemik. V roce 2002 bylo vydáno již 200. číslo tohoto zpravodaje. Celkový rozsah zpravodaje je více než 4 400 stran. Každé dva roky je ke zpravodaji připojen podrobný obsah obou ročníků a také rejstřík bohemických osobností, které se za oba roky vyskytují ve zpravodaji. V době vydání dvoustého čísla bylo možné ve zpravodaji nalézt detailní poznatky o filatelistickém materiálu, který se týkal více jak 3000 osobností.
Vedoucím sekce a zároveň i redaktorem zpravodaje je Antonín Černý, Rubešova 1176, CZ–393 01 Pelhřimov.