Odborné společnosti


Sekce Evropa STF SČF

Sekce Evropa, která v 90.letech (přesněji řečeno v roce 1996) vznikla účelovým sloučením sekcí Rakouska, Balkánských známkových zemí, Německých a románských zemí a Britského společenství národů a zemí Afriky a Asie, má v současné době 73 členy a 3 členy z řad mládeže.
Proti minulému setkání mohu konstatovat, že placení příspěvků se zlepšilo a nyní máme téměř všechny příspěvky zaplaceny.
Za dobu své existence se může sekce prokázat nemalými úspěchy, mezi něž patří 23 čísel zpravodaje Terra a 36 čísel Filatelistických příruček, na kterých se nějakým způsobem podíleli naši členové. Také skutečnost, že z řad členů sekce Evropa se rekrutuje přes 4é vystavovatelů a nutno dodat, že vesměs velmi úspěšných, a několik dalších se k tomuto kroku chystá, je možno považovat za úspěch. Jako velké plus je možno považovat také fakt, že 6 členů naší sekce je svazovými jurymany v oboru tradiční filatelie, z toho 2 jsou mezinárodními jurymany. Do budoucna jsou ještě další dva členové kandidáty a připravují se k závěrečnému přezkoušení. Avšak není všechno zlato, co se třpytí. Ano, zpravodaj stále vychází, ale pokud nechceme, aby byl monotematický, i když ani tak by dlouho nevydržel, potřebuji články ze všech možných koutů sekce či sekcí.
Dalším bolavým místem je vedení sekce. Již na předchozím Dni teritoriální filatelii jsem říkal, že chod sekce zajišťuje v podstatě dvojice lidí a žádal jsem, aby se někdo další zapojil do práce výkonného výboru. Do dnešního dne se nikdo z Vás neozval. Proto znovu apeluji na členy sekce, aby se do práce výboru zapojili.
Funkci předsedy sekce Evropa, kterou jsem převzal po hlavním tahounu veškerého teritoriálního dění – ing. Hynku Ondráškovi, jsem slíbil vykonávat ještě další rok. Blíží se ale rok 2005, kdy budou volby do svazových orgánů a zároveň výměna či potvrzení vedení jednotlivých sekcí a já už nechci v dalším období tuto funkci vykonávat, i když nevylučuji práci kolem našeho zpravodaje Terra.
Do dalšího roku, kdy se mimochodem koná poslední kvalifikační výstava pro mezinárodní výstavu Brno 2005 – výstava ve Žďáru nad Sázavou, Vám všem přeji mnoho krásných chvil nad naší společnou vášní a hodně zdraví a spokojenosti ve Vašem životě.

předseda sekce Jiří Šilhán