Odborné společnosti


Sekce Fauna a Flora

Sekce patřila mezi zakládající sekce České námětové společnosti. První číslo zpravodaje Fauna–Flora vyšlo v listopadu 1980. V posledních letech však byla její činnost téměř nulová, ale v roce 2002 bylo vydávání Zpravodaje Fauna – Flora obnoveno a postupně byly zajišťovány i další aktivity. V současné době však sekce opět přestala vyvíjet činnost a prakticky neexistuje.

Vedoucím sekce a redaktorem Zpravodaje byl Zdeněk Moravec, e–mail: moravec.cernosice@seznam.cz. Na něj se mohou obracet případní zájemci o obnovu činnosti sekce.