Odborné společnosti


Sekce Kosmos

Sekce KOSMOS byla založena již v roce 1971, tj. ještě před vznikem ČNS. V důsledku politicko–ekonomických změn v naší zemi na přelomu let 1989/90 byla činnost sekce přerušena, k plnohodnotnému obnovení její činnosti došlo v druhé polovině roku 1995.
Základním úkolem a cílem sekce je sdružovat zájemce o danou problematiku, zprostředkovávat vědecko–populární informace o nejnovějším dění v kosmonautice, poskytovat přehled o filatelistických materiálech z hlediska jejich objektivní hodnoty a vhodnosti pro budování sbírek (exponátů) jak námětových, tak i astrofilatelistických, umožnit členům získat filatelistické a odborné poznatky z dané oblasti, dle možnosti napomáhat získávání filatelistických materiálů atd. Vedoucím sekce je Ing. Julius Cacka, e–mail: julius@atlas.cz.