Odborné společnosti


Sekce Kuba a známkové země Latinské Ameriky

Předseda sekce:
František Vondrášek
Starostrašnická 15, 100 00 Praha 10

Tajemník sekce:
Ing. Evžen Krameš

Sekce Kuba a známkové země Latinské Ameriky vydává také svůj vlastní zpravodaj. Uvádíme jako ukázku titulní starnu 29 čísla z roku 1999