Odborné společnosti


Sekce Polární filatelie

Sekce byla založena v létě 1987 s cílem podporovat československé sběratele polární filatelie vč. sběratelů Antarktidy a Arktidy. Přibližně k tomuto datu vyšel i první Polární zpravodaj. K 1. lednu 2003 měla sekce 25 členů. Členové sekce se zabývají např. následujícími tématy : Českými polárními stanicemi na Nelsonově ostrově a ostrově Krále Jiřího, výzkumnými cestami našich polárníků, minulými či současnými účastmi našich polárníků na výzkumných programech jiných států, polárními aktivitami jiných států a kongresy vztahujícími se k polárním regionům a dalšími informacemi o polárních krajích. V roce 2002 vydala celkem tři čísla Polárního zpravodaje (35-37) vždy o 24 stranách textu. Vedoucím sekce a zároveň redaktorem zpravodaje je pan Antonín Boháček, Kůrková 1206/14, 182 00 Praha 8-Kobylisy. Distributorem zpravodaje a zároveň pokladníkem sekce je pan Josef Karbula z Kynšperka. Sekce má i svoji vlastní webovou stránku: http://www.sweb.cz/filatelie/polar.htm