Odborné společnosti


Sekce Polsko

Předseda: Ing. Jiří Král
Vedení sekce: Stanislav Urbaňczyk,
ing. Ladislav Ondruška,
Josef Moroň,
Ota Šrubař,
Alexander Sembol,
Teodor Wilczek
Kontaktní adresa sekce:
Ing. Jiří Král,
Zahradní 26/1024, 733 01 Karviná - Fryšták
e-mail: syrena@seznam.cz

Stav členské základny:
Sekce má celkem 82 členů, z České a Sloven-ské republiky a 42 zahraničních z toho 36 členů z Polska
Vydávání zpravodaje : Společnost má vlastní zpravodaj pod názvem SYRÉNA. V současné době se již tiskne číslo 139.
Sekce Polska je velmi aktivní sekce teritoriální filatelie o čemž svědčí jednak vydání 139 zpravodajů SYRENA a také nestálý styk s polskými filatelisty.