Odborné společnosti


Sekce Požární ochrana ve filatelii

Začátek činnosti sekce se datuje do roku 1981, kdy byla 7. března tehdejším předsednictvem ÚV Svazu československých filatelistů tato námětová sekce schválena. Sekce rovněž působila pod tehdejší hlavičkou Federálního výboru SPO ČSSR. Nyní sekce působí při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Jak již z názvu vyplývá, hlavní činnosti sekce je propagace požární ochrany na filatelistických materiálech. V mnohých případech členové sekce spojili příjemné s užitečným což znamená, že filatelie je pro ně koníčkem a v požární ochraně působí jako příslušníci Hasičských záchranných sborů nebo ve sborech dobrovolných hasičů obcí.
Výstavní činnost je také náplní práce sekce. Své námětové sbírky vystavují členové na různých výročích založení hasičských sborů, hasičských soutěžích, na veletrzích Pyromeeting a Pyros v Brně a při dalších příležitostných akcích. Vzájemná setkání sekce probíhají 1-2x do roka a je vydáván zpravodaj námětové sekce, kde jsou informace jak o činnosti sekce, tak i nových vydaných filatelistických materiálech a další zajímavosti z činnosti hasičů. Velmi úzká spolupráce je s Centrem Hasičského hnutí v Přibyslavi, kde má sekce zázemí pro pořádání výstav, setkání členů apod.Sekce má 32 členů. Mimo to existuje spolupráce zejména s polskou námětovou sekcí a jsou udržovány kontakty s německými sběrateli a i s klubem hasičských sběratelů poštovních známek v USA.
Sekci vede pan Jan Horský, e-mail: jan.horsky@hasici-vysocina.cz.