Odborné společnosti


Sekce severských známkových zemí

Sekce severských známkových zemí byla založena 15. března 1983 a stala se součástí tehdejší Komise teritoriální filatelie – později Společnosti teritoriální filatelie při SČF. Smysl jednotlivých sekcí byl a dodnes zůstal – sdružovat sběratele se stejným zájmem o určitá teritoria.

V našem případě to jsou sběratelé poštovních známek a dalších dokladů poštovních služeb ve skandinávských zemích – Dánsku, Finsku, Islandu, Norsku, Švédsku, Alandech, Faerských ostrovech a Grónsku. Později pak byl tento zájem rozšířen o země u Baltického moře, které jsou svým způsobem blízké severskému teritoriu, a to o Estonsko, Litvu a Lotyšsko.

Činnost naší sekce je založená na předávání informací z nás zajímajících teritorií v pravidelně vydávaném Zpravodaji, který svým zatím posledním číslem 112 představuje solidní knihovničku každého člena. Kromě vesměs odborných článků a statí – většinou přeložených z cizojazyčných publikací – jsou příležitostně publikovány i nové emise jednotlivých poštovních správ. Do knihovničky teritoriální filatelie přispěli už naši členové šesti příručkami Dánska a Dánské Západní Indie a Městských pošt, dvěma o celinách Švédska a dvěma o známkách Finska.

Kromě toho se nám daří pořádat dvakrát do roka celostátní setkání naší sekce, jehož náplní je odborná přednáška zpravidla nad exponátem či sbírkou ze zemí našeho zájmu. Loni na podzim se konalo již 64. setkání, které se uskutečnilo 14. listopadu 2015.

Při těchto setkáních členů jsou navazována různá přátelství a výměny nejen filatelistického materiálu, ale i výměny zkušeností z různých oborů.

V současnosti je nás v sekci pouze 26 , ale bývalo nás i přes 150. Podle členských čísel lze zjistiti, že sekcí prošlo celkem 293 členů. I když počet členů trvale ubývá, jsme stále otevřeni pro všechny zájemce o členství a spolupráci.

Sekci v současnosti vede 4členné vedení:
Ing. Jaroslav Tejkal – předseda
Ing. Josef Kašpar – tajemník a pokladník
Antonín Boháček – redaktor Zpravodaje
Ing. Květoslav Štika – organizační záležitosti


Kontaktní adresa: Ing. Josef Kašpar, Údolní 1177, 142 00 Praha 4, telefon 723 499 159

Aktualizováno 7. 2. 2016