Odborné společnosti


Sekce Výtvarné umění

Sekce byla založena v roce 1969. Jejími čelnými představiteli v minulosti byli Jan Buryška z Pardubic, Miloslav Jelínek z Děčína, Karel Davídek z Příbrami a zejména Miroslav Anger z Prahy. Hlavním předmětem sběratelské činnosti členů sekce a hlavní součástí obsahu zpravodaje jsou malířství a grafika, okrajově se ale sekce zabývá i sochařstvím a architekturou. Vedoucím sekce je v současné době Mgr. Slavomil Strnad, e-mail: s.strnad@tfnet.cz, vedoucím zpravodaje je František Zahálka, e-mail: zahalka.f@atlas.cz.