Odborné společnosti


Sekce Známkové země celého světa - GEOPHILA

Sekce sběratelů známkových zemí celého světa byla založena s podporou Ing.Hynka Ondráška v říjnu 1989, prakticky necelý měsíc před sametovým listopadem. Impulsem pro založení byla krátká noticka v časopise Filatelie pod názvem „Sbírám celý svět“, který nahlas vyslovil to, co doposud řada sběratelů považovala jen za svůj osobní přístup k filatelii – pokusit se získat alespoň zástupce – známku či lépe poštovní doklad z každé známkové země – či území, pro které byly známky či celiny vydávány. „Biblí“ se pro členy sekce stal Filatelistický atlas známkových zemí Bohuslava Hlinky a Ludvíka Muchy, nicméně velmi záhy propukla diskuse o kritériích vymezení známkových území a jejich jednotném uplatňování. Na základě této diskuse připravila sekce sběratelů známkových zemí první díl nového Filatelistického atlasu. Vzhledem k administrativnímu zjednodušení prací spojených mj.s vydáním příruček členové sekce rozhodli o přeměně sekce na řádně registrované občanské sdružení s právní subjektivitou, které však zůstane plně začleněné v organizační struktuře SČF. Doposud se podařilo vydat 3 díly Filatelistického atlasu ve formátu A4 pro Afriku, Ameriku, Austrálii a Oceánii, v letošním roce vyjde díl věnovaný Antarktidě (a také severním polárním oblastem), který bude obsahovat i přehled polárních stanic na obou pólech. Všechny díly lze objednat na adrese sekce. V současnosti má GEOPHILA 75 platících členů – na rozdíl od jiných sekcí všech věkových kategorií, schází se pravidelně dvakrát ročně na setkáních, střídavě v Praze a mimo Prahu – nejčastěji v Brně tak, aby se vytvořily lepší podmínky pro účast členům z Moravy a ze Slovenska. Setkání se pravidelně účastní téměř 30 členů. Součástí každého setkání bývá odborná přednáška, ale hlavně výměna materiálu, kdy vzhledem ke studiu řady členů se dostáváme stále hlouběji do problematiky a objevujeme nová známková území, stejně tak geopolitické změny nová známková území vytvářejí. GEOPHILA vydává několikrát do roka zpravodaj – nyní jsme u čísla 36, jeho součástí je pravidelně bohatá nabídka geografilatelistického materiálu.

Vedení sekce:
Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. (předseda),
Mgr. Miroslav Prokop
(místopředseda a ved. redakční rady zpravodaje),
Jiří Laštovka (hospodář),
Miroslav Tichý (správce nabídkové služby),
Ing. Karel Bičovský (člen vedení)
Ing. Julius Balogh (konzul pro Slovensko).

www.geophila.com - stránky sekce

Adresa:
GEOPHILA, o.s., P.O.BOX 2,
Josefská ul., 118 01 Praha 1
e–mail: geophila@post.cz