Odborné společnosti


Sekce Známkové země Ruska

Sekce Známkové země Ruska vydává vlastní zpravodaj.

Sekce pracuje nepřetržitě již 36 let. Blahopřání STF přišlo opožděně a mohlo být zařazeno v Informacích č. 56 v dubnu 2003. Přijela 3 členná delegace ARGE z Německa. Předseda ARGE zaslal děkovný dopis za pobyt v Praze na našem setkání. Všichni byli velice spokojeni. jejich článek byl uveřejněn v našich Informacích č. 56. Vždy v lednu provádíme revizi hospodaření. Tradičně uspořádáváme 2 přátelská setkání ročně spojené s odbornou přednáškou, kterou otiskujeme v Informacích pro členy, kteří se nemohli zúčastnit setkání, dále je výměna známek a zpráva o činnosti za uplynulé období.
Jarního setkání se zúčastnilo 19 členů, podzimního 28 (1 ze Slovenska a 1 host z Polska – jediný, který sbírá SSSR a sekci nikdy neměli a dosud nemají).
V dubnu byla 4 členná naše delegace na oslavách 30. výročí ARGE. V jejich časopise bylo od nás blahopřání v češtině a němčině na 2 stranách A 4. Vzájemná spolupráce je dobrá. Vypracovali jsme připomínky pro katalog MICHEL a překlad do katalogu „Čísla polních pošt Rudé armády od 1.4. 1943“ část Československého armádního sboru. Obsah Informací sekce RUSKA v roce 2003 se zvýšil u č. 56 na 64 stran a č. 57 na 72 stran. Za poslední 3 roky však postrádáme článek od předsedy STF. Účast členů na výborových schůzích byla 100% i když jsou někteří z Třince, Turska a Kladna.
Přistoupili jsme omlazení výboru. Je třeba umět včas odejít a předat zkušenosti. Lépe je pokračovat než začínat znovu. Podle telefonického sdělení ze dne 26. října 2003 budou na SČF koncem října konečně diplomy k vyzvednutí a budou předány až na jarním setkání v roce 2004 dubnu. Měl by je podle vžitých zvyklostí předávat předseda STF. Účinnost odměn spočívá v brzkém předávání. není dobré když oceněný čeká téměř 2 roky na předání. Předávání se vždy a všude provádělo slavnostně na členské schůzi. Bývá to pocta oceněnému a výzva k následování ostatními. Vždyť každý pracuje na úkor svého volného času dobrovolně a na úkor rodiny. Neuvědomili jsme si, že to je nyní tak velký a zdlouhavý problém.

Vladimír Šulc