Odborné společnosti


Odborná společnost SČF sběratelů vlastních známek

Dne 8. 11. 2021 vznikla Odborná společnost SČF sběratelů vlastních známek. Z cílů odborné společnosti : Na základě odborného zájmu o sbírání, studium, katalogizaci, vydávání související filatelistické literatury, sběratelskou výměnu a prodej přebytků VZ soustředit v OSSVZ objednavatele, sběratele a všechny zájemce o VZ z ČR i zahraničí. Rozvíjet teoretické a praktické znalosti o VZ, zvyšovat odborné filatelistické znalosti členů společnosti, podporovat filatelistickou výměnu a sběratelský prodej přebytků VZ k doplňování sbírek VZ. Vydávat pravidelný Newsletter zabývající se problematikou VZ, podchytit studijní úsilí členů, podporovat sbírání VZ obecně mezi členy SČF a zpřístupňovat znalosti o VZ mezi širší filatelistickou, ale i laickou veřejností. Spolupracovat s ostatními odbornými společnostmi v rámci SČF i s podobně zaměřenými společnostmi v zahraničí. Podporovat tvorbu soutěžních i nesoutěžních výstavních exponátů v oboru VZ, popř. organizovat jejich propagační i jiné prezentace a výstavy.


Zájemci o bezplatné členství se mohou začít hlásit na adrese OSSVZ, P. O. Box 13, 111 21 Praha 1, nebo e-mailem: ossvz@seznam.cz anebo přímo stáhnout newsletter, který vyšel ke dni vzniku: Newsletter OSSVZ číslo 1/2021. Newsletter je ke stažení ve formátu .pdf a má velikost 17 MB: http://www.japhila.cz/pdf/NewsletterOSSVZ_12021.pdf


Přihlášku k člesntví si můžete stáhnout zde: http://www.japhila.cz/pdf/prihlaskaOSSVZ.pdf.


Internetové stránky společnosti: https://ossvz.blogspot.com/.