Odborné společnosti


Společnost sběratelů celin

Výbor společnosti
Předseda: Jan Starec
Místopředseda: Stanislav Pilař
Tajemník: Vladimír Soukup
Hospodář: Pavel Vízner
Redaktor zpravodaje: Jan Krátký
Distributor zpravodaje:  Milan Černík
Člen: Jan Švehla
Čestní členové: Václav Bortlík, Vilém Bulant
Revizní komise: Pavel Aksamit, Zdeněk Vomáčka


SSC dvakrát do roka pořádá setkání sběratelů celin (od vzniku sekcí zatím proběhlo 58 setkání) s výměnou sběratelského materiálu a s odbornou přednáškou, popřípadě s diskusí o problematice celin. Čtyřikrát do roka vydává zpravodaj Celiny (dosud vydáno114 čísel). Spolupracuje s Českou poštou v oblasti katalogového číslování českých celin. Podílí se na vydávání katalogů o českých a československých celinách. Spolupracuje se STF SČF na vydávání příruček o celinách. Spolupracuje také s SSČZ SČF a ArGe Tschechoslowakei e.V. im BDPh.


Historický vývoj SSC

1985
Rozhodnutím PÚV ze dne 23. 11. předat řízení sbírání celin Československa do komise čs. známky SČSF a celin ostatních států do komise teritoriální SČSF.


1986
Komise čs. známky pověřila Jana Starce vytvoření přípravného výboru sekce čs. celin a komise teritoriální pověřila Jiřího Nekvasila vytvoření přípravného výboru sekce teritoriálních celin


1987
PÚV SČSF 16. 5. zřídil obě sekce a jmenoval ve funkci předsedů J. Starce a J. Nekvasila
Výbor sekce celin komise čs. známky pracoval ve složení: Aksamit, Bulant, Palkoska, Příkazský, Starec, Šilhán, Švehla
Výbor sekce celin teritoriální komise pracoval ve složení: Bouška, Bortlík, Diča, Krátký, Mikulčák, Nekvasil, Soukup, Štědrý, Valenta, Vízner, Znamínko


1989
Zřízena komise celin SČSF pod vedením Stanislava Pilaře. Federální komise celin pracovala ve složení: Bortlík, Krátký, Pilař, Sobihard, Soukup, Starec, Štědrý, Švehla, Valenta


1990
Federální komise celin pracovala ve složení: Bortlík, Dočkal, Martinka, Pilař, Sobihard, Soukup, Starec, Šilhán, Štědrý


1991
Zaniká komise celin a vzniká Společnost sběratelů celin SČSF
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Antonínu Tachecímu za příručku „Celiny Švédska“.


1992
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Františku Hamrovi za článek v časopisu Filatelie „Dopisnice Hradčany“


1993
Po rozdělení Československa pracuje výbor SSC pod vedením SČF ve složení předseda Starec; místopředseda Pilař; tajemník Soukup; hospodář Štědrý; redaktor zpravodaje Krátký; kronikář Valenta; členové Bortlík a Švehla
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Vladimíru Soukupovi za článek v časopisu Filatelie „Dopisnice Střední státní znak“


1996
Do výboru kooptován Vilém Bulant, který se stává redaktorem zpravodaje.


1997
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Jaroslavovi Konečnému za články ve zpravodaji Celiny.
Do výboru byl kooptován Milan Černík, který se stává distributorem zpravodaje.


1998
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Vilémovi Bulantovi za články ve zpravodaji Celiny.


2000
Redaktorem zpravodaje na jeden rok opět Krátký (další rok redaktorem Bulant).


2001
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Janu Starcovi za katalog československých celin I. díl


2002
Na vlastní žádost ukončil činnost hospodáře Štědrý a novým hospodářem zvolen Švehla. Do revizní komise byli zvoleni Aksamit a Vomáčka.


2003
Cena Jiřího Nekvasila za publikační činnost byla udělena Františku Benešovi st. za katalog československých celin II. díl.


2005
Ve volbách SSC bylo zvoleno stávající vedení a revizní komise. Čestným členem SSC byl zvolen Václav Bortlík.


2006
Redaktorem zpravodaje opět Krátký. Čestným členem SSC byl zvolen Vilém Bulant.


2007
Předsednictvo SČF ocenilo práci v SSC zlatým odznakem pány: Bulanta, Černíka, Krátkého, Pilaře, Soukupa, Starce, Švehlu.


2008
Do výboru zvolen Pavel Vízner a pověřen činností hospodáře. Jan Švehla pro svůj věk vzdal se této funkce, ale zůstává členem výboru.


2010
Ve volbách SSC bylo zvoleno stávající vedení a revizní komise.


2011
Členové naší společnosti se úspěšně zúčastnili 1. česko-slovenské filatelistické výstavy Vysoké Mýto. Zlaté medaile v premiéře získali naši členové V. Dražan, Z. Filípek, V. Malovík, V. Münzberger a na národní M. Černík, Z. Filípek, M. Hauzr, J. Starec. Odborné přednášky přednesli M. Černík a M. Hauzr.


2012
Účast na výstavě Lidice jako vystavovatelé, tak účast jury. Jurymanem pro celiny byl jmenován J.Starec


2013
Zlatou medaili za katalog celin ČR na mezinárodní výstavě v Chorvatsku, získal J. Starec, který použil některé poznatky od členů společnosti.


2014
Jurymanem pro celiny a poštovní historii byl jmenován M. Černík


2015
Zemřel čestný člen společnosti Václav Bortlík