Odborné společnosti


Společnost sběratelů československé známky

Historický vývoj SSČSZ při SČF
1974 předsedou Komise československé známky při Svazu českých filatelistů byl Eduard Herout a začíná nepravidelně vydávat Zpravodaj.
1975 se předsedou stal JuDr. Vladimír Bernášek a Zpravodaj vychází pravidelně
1978 se již uvádí redakční rada ve které pracují Ing. Zdeněk Šťástka a Jaromír Kysela
1980 je předsedou komise Alois Dušek a redakční rada Zpravodaje je Alois Dušek(předseda red. rady) Ing. Šťástka a Kysela, je používán název Komise československé známky při SČSF
1983 je redakční rada Zpravodaje rozšířena o Ing. Hynka Ondráčka, a Davida Stádníka
1985 předdesedou redakční rady je Ing. Šťástka a redakční rada rozšířena o Ing. Zdeňka Moliše, Csc., a Stanislava Pilaře
1990 předsedou komise československé známky je Ing. František Hutyra, redaktorem Zpravodaje Ing. Moliš, redakční rada Ing. M.Bachratý, Ing. Pavel Pittermann, J. Chvalovský, JUDr. Svatopluk Šablatúra, Ing. Alois Mysliveček, Ing. David Stádník.
10. 11. 1990 byla v Brně založena Společnost sběratelů čs. poštovních známek. Předsedou společnosti je Ing. František Hutyra a členové výkoného výboru prom.mat. Pavel Aksamit, Ing. Zdeněk Fritz, Ing. Jan Karásek, Ing. Petr Malík, Ing. Zdeněk Moliš, Csc., Ing. Pavel Pittermann, JUDr. Svatopluk Šablatúra, Ing. Adrej Tekel, revizní komise Ing. Zdeněk Znamínko, Ing. Zdeněk Večeřa, Ing. Miroslav Gerec. Redaktorem Zpravodaje je Ing. Moliš.
1991 První celostátní setkání Společnosti je 24.11.1991 v Praze.
1995 předsedou Společnosti je Ing. Zdeněk Moliš, DrSc., členové výkonného výboru prom.mat. Pavel Aksamit, Ing. Zdeněk Fritz, PhDr. Pavel Martínek, Csc., Josef Přívozník, Ing. Jiří Sedlák, JUDr. Svatopluk Šablatúra, Ing. Pavel Švejnar, Vladimír Zedník. Redakční rada Zpravodaje P.Martínek, J.Přívozník, S.Šablatúra, P.Švejnar, V.Zedník
1996 předsedou Společnosti Ing. Zdeněk Moliš DrSc., z vedení odchází Přívozník a Zedník přichází Ing. Hynek Ondrášek, předesdou revizní komise je Jan Starec
1998 předsedou Společnosti je Ing. Pavel Pittermann, členové vedení Aksamit, Fritz, Libor Krejčík, Moliš, Ondrášek, Martin Rozhoň, Sedlák, Šablatúra, Šťástka, Zedník, revizor Starec.
2000 předsedou Společnosti je Ing. Jiří Sedlák výkonný výbor Společnosti – PhDr. Pavel Martínek,Csc., Ing. Pavel Pittermann, Ing. Pavel Švejnar, RNDr. Miloš Hauptman, Ing. Zdeněk Fritz, Libor Krejčík, Ing. Hynek Ondrášek, Martin Rozhoň, JUDr. Svatopluk Šablatúra, Ing. Zdeněk Šťástka a Vladimír Zedník. Redaktorem Zpravodaje je Ing. Šťáska, revizorem Jan Starec.
2001 do výkonného výboru je kooptován Ing. Jaroslav Konečný, zemřel Ing. Hynek Ondrášek
2002 z výkonného výboru odcházejí Rozhoň, Zedník a zemřel Ing. Šťástka
2003 do výkonného výboru kooptováni Ing. Karel Popek a Josef Fronc
2004 Dubnové setkání členů Společnosti sběratelů československých známek Svazu českých filatelistů proběhlo především v duchu výměny poznatků o nových českých známkách, výměnné burzy a získání nových zjištěných poznatků o českých a československých známkách. Dále zde proběhla diskuse k monografii, nutnosti změn v přístupu svazu ke klubům a společnostem. Na setkání byl přítomen i místopředseda Svazu českých filatelistů pro vnitrosvazovou činnost. Některé dotazy a otázky na vedení Svazu českých filatelistů byly vzájemně vysvětleny. O některých se bude dále jednat mezi vedením SČF a Společností sběratelů československých známek SČF.

SSČSZ je největší Společností Svazu českých filatelistů, máme přes 280 členů v ČR, SR, SRN, Belgii, Rakousku, Dánsku, Kanadě a USA. Cílem Společnosti je poskytnout co nejdříve členům Společnosti nejnovější poznatky o známkách Československa a ČR. Pořádat pravidelná setkání členů Společnosti a sdružovat všechny zájemce o specializované sbírání československých a českých známek. Společnost sběratelů československých známek SČF vydala v roce 1996 vlastní specializovaný katalog známek a celin České republiky 1993-1995.

Společnost vydává Zpravodaj, jehož editorem je Josef Fronc.