Odborné společnosti


Společnost sběratelů knihtiskových vydání československých známek

Činnost uvedené Společnosti byla zahájena 13. 12. 1986, kdy se v Praze konala ustavující schůzka. Té předcházelo několik měsíců přípravné organizační činnosti, kdy zejména Josef Chvalovský a jeho pražští kolegové sestavili na základě výzvy ve Filatelii předběžný adresář zájemců o členství a program první schůzky.

Společnost sběratelů knihtiskových vydání československých známek vznikla v roce 1986. Jak již název napovídá, společnost se zabývá především studiem knihtiskem tištěných emisí tj. Hradčany, TGM 1920, Holubice, Osvobozená republika, Hospodářství a věda, spěšných, novinových a doplatních známek.

Za více než třicetiletou činnost vydala více než 80 Zpravodajů, ve kterém jsou členové seznamování s aktuálními informacemi, týkajícími se činnosti Společnosti i nejčerstvějšími výsledky studijní činnosti. Zpravodaj obvykle vychází dvakrát ročně a jeho rozsah je 24 stran. Kromě Zpravodajů členové vydávají souborná zpracování svého studia deskových vad a retuší, tj. především určení rozlišovacích znaků pro určení známkových polí i tiskových desek pro jednotlivé nominální hodnoty příslušných emisí. Těchto příruček bylo vydáno více než 100.

Starší Zpravodaje je možné si zdarma stáhnout na stránkách www.filaso.cz, kde jsou také postupně přidávány některé soukromě vydané příručky členů. V rámci Společnosti bylo vydáno pět souhrnných Specializovaných příruček, na Hradčany trojice rukovětí od F. Hamra a J. Škalouda, další kniha od autorů Chvalovského a Kašpara (2000) je věnována emisi Osvobozená republika. A v současné době z dílny J. a M. Kašparových a J. Moravce, zaměřená na emisi Holubice, spatřila světlo světa nedávno v roce 2015. Zároveň s oslavou 30. výročí vzniku Společnosti vychází ve Filatelii na pokračování článek zahrnující největší objevy našich členů. Společnost vychovala řadu členů Komise znalců SČF (Maleček, Chvalovský, Kašpar, Škaloud a Chudoba). Řada členů Společnosti patří či patřila k úspěšným vystavovatelům. Namátkou lze jmenovat pány Pospíšila, Malečka, M. Kašpara, Košťála a Kunce.

Společnost má v současnosti asi 150 sběratelů, koná dvakrát ročně pravidelné setkání, kde lze získat zajímavý materiál a vyměnit si zkušenosti s ostatními sběrateli. V současnosti je předsedou Společnosti Jiří Kašpar, místopředsedou a zároveň redaktorem Zpravodaje Josef Chudoba.

Kontakt pro případné nové zájemce o členství je: Josef Chudoba, Křížová 1614/8, Liberec 30, 463 11, e-mail: josef.chudoba@tul.cz. Roční příspěvek je 100 Kč.