Odborné společnosti


Společnost teritoriální filatelie

Vedení společnosti Teritoriální filatelie
Předseda: Ing. Josef Běloubek, Vrchlického 248, PO BOX 92 412 01 Litoměřice,
e - mail: beloubek@iol.cz
Hospodář společnosti: Antonín Šmíd, Cilkova 16, 142 00 Praha 4 
Redaktor zpravodaje: Jiří Šilhan, Barákova 1716,504 01 Nový Bydžov
e - mail: nex@volny.cz
Vedení kroniky OS TF Václav Kopecký, Petržílova 3309, 140 00 Praha 4
e - mail: kopecky@ceps.cz
Členové výboru : ing. Jiří Marek CSc.
ing. Ladislav Ondruška, Radomská 473/33, Praha 8
Jan Starec, U Dvojdomů 10/862, 102 00 Praha 10
Vladimír Zedník, Nemocniční 4, 190 00 Praha 9

Vedení společnosti se schází cca 6 x do roka. Každoročně pořádá setkání všech sekcí na Dnu Teritoriální filatelie spojené s odbornou přednáškou.

ZPRAVODAJE SEKCÍ TF
Každoročně naše OS STF SČF vydává prostřednictvím jednotlivých sekcí minimálně 25 zpravodajů.

ZPRAVODAJ TERRA
Vedení společnosti vydává zpravodaj TERRA 2 - 4 čísla ročně V současné již vyšlo 24 čísel. Zpravodaj má 36 stránek. Dole ukázka jednoho čísla časopisu TERRA

ODBORNÉ PŘÍRUČKY
Odborná společnost teritoriální filatelie za svoji dobu existence vydala již 76 příruček.  V současné době pro rok 2004 se předpokládá vydání minimálně dalších dvou příruček. Nesmírně si musíme vážit všech autorů a zpracovatelů příruček, kdy předpokládáme že v roce 2005 bude vydán jubilejní osmdesátý výtisk naší příručky. Není jednoduché napsat příručku, zařídit tisk, navrhnout a vytisknout obálku, zajistit vazbu a vlastní distribuci osmdesáti příruček u OS STF není jednoduchá záležitost. S tím se zřejmě asi nemůže pochlubit další jiná Odborná společnost SČF. Pochvalu dále zaslouží i všichni vystavovatelé na všech stupních výstav za Odbornou společnost teritoriální filatelie. Při současných podmínkách a to mnohdy i finančních není jednoduché zpracovat a posléze vystavit exponát.