Výstavní činnost


V aktuálních výstavách najdete výstavy, které plánují filatelisté uspořádat. Níže jsou uvedeny informace o výstavách, které SČF uspořádal v minulosti. Tento přehled bude postupně doplňován tak, aby obsahoval informace o všech výstavách pořádaných SČF.

 • Výstavní řád Svazu českých filatelistů
 • Směrnice pro hodnocení soutěžních exponátů na výstavách organizovaných Svazem českých filatelistů, z. s.
 • Výstava na internetu EXPONET

 • Partnerem výstav SČF je Český porcelán, akciová společnost:
  banner Český porcelán

 • Aktuální výstavy v ČR
  • Evropská výstava poštovních známek LIBEREC 2022
   Základní informace: KDY: 27. – 30. října 2022; KDE: Wellness hotel Babylon. Další podrobnosti: www.liberec2022.eu • Aktuální výstavy v zahraničí

   I v letošním roce je z obecně známých zdravotních důvodů pořádání zahraničních výstav značně omezené. Následující seznam zahrnuje mezinárodní výstavy, u kterých je plánovaná účast Svazu českých filatelistů. Tento seznam bude upřesňován a aktualizován podle dalšího vývoje.
  • "phila"-Toscana Gmunden
   logo výstavy
   Podle sdělení VÖPh se ve dnech 27.-29. 8. 2021 uskuteční v rakouském Gmundenu tradiční soutěžní filatelistická výstava “phila”–Toscana 2021. Jedná se o národní výstavu ve stupni 2 a 3, vypsány jsou všechny výstavní třídy. Přihlásit se je možno do 31. 5. 2021, přihlášky jsou k disdpozici na www.bmsv-gmunden.at
   Jakékoliv další informace je možno získat u pana Horsta Horiny, tel. 0043 664 150 5768, e-mail: h.e.horin@icloud.com .
   Národní komisař SČF L. Kunc, email: lubor.kunc@seznam.cz
  • PHILANIPPON 2021
   Světová výstava s patronátem FIP, 25. – 30. 8. 2021 v Jokohamě. Termín podání přihlášek bude upřesněn.
   Národní komisař SČF L. Kunc, email: lubor.kunc@seznam.cz
  • NOTOS 2021
   Evropská výstava s uznáním FIP a patronátem, FEPA, 19. – 22. listopadu 2021 v Athénách. Termín pro podání přihlášek je 28. únor 2021.
   Národní komisař SČF B. Helm, email: helm.beda1@seznam.cz
  • LONDON 2022 (náhrada za zrušenou výstavu v r. 2020)
   Světová výstava s patronátem FIP, 19. – 26. 2. 2022 v Londýně.
   Národní komisař SČF a člen jury J. Sedlák, email: sedlak@seznam.cz
  • CAPEX 22
   Světová výstava jedno-rámových exponátů a filatelistické literatury s patronátem FIP, 9. – 12. 6. 2022 v Torontu. Termín podání přihlášek a jméno národního komisaře budou upřesněny.

 • Přehledy uspořádaných výstav v ČR