Základní dokumenty


Stanovy Svazu českých filatelistů

Stanovy schválené valnou hromadou dne 5. 12. 2015 jsou k dispozici ve formátu pdf.