Články


Informace pro KF a OS


Na veletrhu SBĚRATEL (6.-7. 9. 2019) bude možno na stánku SČF převzít první část členských prémií za rok 2019 a členské známky na rok 2020. Člen klubu filatelistů, který bude pověřen k převzetí výše uvedených věcí, s sebou musí mít členskou legitimaci SČF, musí vědět, kolik členských známek na rok 2020 budete potřebovat a měl by s sebou mít i potřebný obal jak na členské známky, tak i na členské prémie.

Upozorňujeme, že počet členských prémií na rok 2019 bude vydáván podle počtu uhrazených členských příspěvků na rok 2019.