Filatelistická mapa


Na dubnovém zasedání předsednictva SČF byl schválen následující projekt, jehož hlavním cílem je zapojení všech, opravdu všech členů jednotlivých klubů do tvorby prezentace – tedy vlastně obdoby výstavního exponátu. Takovou prezentaci může vytvořit filatelista samostatně, nebo ho vytvoří tým členů KF. Víme, že každý z nás má doma něco, co je zajímavé, ale nestačí to na vytvoření samostatného exponátu. Podstatou tedy je spojení sil členů v rámci jednotlivých klubů filatelistů.


Cíle projektu
Tento projekt je iniciativou SČF, hlavním cílem projektu je popularizovat filatelii mezi veřejností, zviditelnit jednotlivé kluby filatelistů a jejich činnost. Dalším cílem je aktivovat jednotlivé členy KF k zapojení do tohoto projektu a umožnit jim prezentaci zajímavého filatelistického materiálu.

Popis projektu
Podstatou projektu je vytvořit pomocí filatelistického materiálu prezentaci o libovolném místu (místo je např. město či obec, kraj, přírodní oblast apod.) České republiky a to formou prezentace. Po předložení prezentace bude tato vložena do mapy ČR a místo bude na mapě zvýrazněno. Po kliknutí na místo se prezentace otevře. K libovolnému místu může být předloženo více prezentací.

Osnova prezentace
Následující osnova je pouze doporučena, povinný je pouze poslední bod osnovy.
• titulní list
• historie místa (města / obce / kraje / krajinné oblasti / přírodního parku, ...)
• významní rodáci, významné stavby, výrobní podniky,...
• přírodní, historické a další zajímavosti místa a okolí,
• sportovní, kulturní a další aktivity,
• klub filatelistů a jeho činnost včetně pozvání na klubová setkání

Tvorba prezentace
Detailní podoba prezentace není určena, doporučuje se však dodržet zásady pro tvorbu exponátů. Minimální rozsah jsou čtyři strany. Prezentace nemusí fyzicky existovat, lze předložit prezentaci vytvořenou virtuálně (pouze v počítači). Podmínkou k vložení do "Filatelistické mapy ČR" je to, že prezentaci předloží člen KF buď jako samostatnou osobní prezentaci (předkladatel je současně autorem) nebo jako zástupce KF (tedy jako týmová práce, autorem je KF) ve formátu .pdf nebo .jpg nebo .pps.

Zveřejnění prezentace
Prezentace budou zveřejňovány na internetových stránkách SČF v termínu do 15 dnů od předání tvůrci stránek SČF v předepsaném formátu. Již zveřejněné prezentace lze dodatečně aktualizovat.

Hodnocení projektu
Tento projekt bude hodnocen na jednání předsednictva SČF a poté mohou být případně tyto podmínky upřesněny.

Předkládám další možné využití prezentace dle schopností a možností jednotlivých KF a to např.:
- uveřejnění odkazu na stránkách města / obce / regionu / kraje (tedy propojení stránek města se stránkami SČF)
- vazba na podniky a firmy, které jsou zviditelněny,
- možné využití pro Infocentra či cestovní kanceláře,
- možnost prezentace na veletrzích cestovního ruchu

Pojďte se také Vy podílet na tvorbě filatelistické mapy, těšíme se na Vaše prezentace!

Petr Fencl, člen P-SČF

mapa CR