Filatelistická mapa


Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je zapojení všech členů jednotlivých klubů do tvorby prezentace – tedy vlastně obdoby výstavního exponátu. Takovou prezentaci může vytvořit filatelista samostatně, nebo ho vytvoří tým členů KF. Víme, že každý z nás má doma něco, co je zajímavé, ale nestačí to na vytvoření samostatného exponátu. Podstatou tedy je spojení sil členů v rámci jednotlivých klubů filatelistů.


mapa CR
 • Brno
 • Jilemnice
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Telč
 • Vysoké Mýto

  Cíle projektu
  Tento projekt je iniciativou SČF, hlavním cílem projektu je popularizovat filatelii mezi veřejností, zviditelnit jednotlivé kluby filatelistů a jejich činnost. Dalším cílem je aktivovat jednotlivé členy KF k zapojení do tohoto projektu a umožnit jim prezentaci zajímavého filatelistického materiálu.

  Popis projektu
  Podstatou projektu je vytvořit pomocí filatelistického materiálu prezentaci o libovolném místu (místo je např. město či obec, kraj, přírodní oblast apod.) České republiky a to formou prezentace. Po předložení prezentace bude tato vložena do mapy ČR a místo bude na mapě zvýrazněno. Po kliknutí na místo se prezentace otevře. K libovolnému místu může být předloženo více prezentací.

  Osnova prezentace
  Následující osnova je pouze doporučena, povinný je pouze poslední bod osnovy.
  • titulní list
  • historie místa (města / obce / kraje / krajinné oblasti / přírodního parku, ...)
  • významní rodáci, významné stavby, výrobní podniky,...
  • přírodní, historické a další zajímavosti místa a okolí,
  • sportovní, kulturní a další aktivity,
  • klub filatelistů a jeho činnost včetně pozvání na klubová setkání

  Tvorba prezentace
  Detailní podoba prezentace není určena, doporučuje se však dodržet zásady pro tvorbu exponátů. Minimální rozsah jsou čtyři strany. Prezentace nemusí fyzicky existovat, lze předložit prezentaci vytvořenou virtuálně (pouze v počítači). Podmínkou k vložení do "Filatelistické mapy ČR" je to, že prezentaci předloží člen KF buď jako samostatnou osobní prezentaci (předkladatel je současně autorem) nebo jako zástupce KF (tedy jako týmová práce, autorem je KF) ve formátu .pdf nebo .jpg nebo .pps.

  Zveřejnění prezentace
  Prezentace budou zveřejňovány na internetových stránkách SČF v termínu do 15 dnů od předání tvůrci stránek SČF v předepsaném formátu. Již zveřejněné prezentace lze dodatečně aktualizovat.

  Hodnocení projektu
  Tento projekt bude hodnocen na jednání předsednictva SČF a poté mohou být případně tyto podmínky upřesněny.

  Předkládám další možné využití prezentace dle schopností a možností jednotlivých KF a to např.:
  - uveřejnění odkazu na stránkách města / obce / regionu / kraje (tedy propojení stránek města se stránkami SČF)
  - vazba na podniky a firmy, které jsou zviditelněny,
  - možné využití pro Infocentra či cestovní kanceláře,
  - možnost prezentace na veletrzích cestovního ruchu

  Pojďte se také Vy podílet na tvorbě filatelistické mapy, těšíme se na Vaše prezentace!

  Petr Fencl, člen P-SČF