Orgány SČF


Příprava valné hromady 2021

Změna termínů pro předání návrhů kandidátů do Předsednictva SČF a Revizní komise SČF, kteří budou voleni na Valné hromadě SČF v roce 2021


S ohledem na současnou koronavirovou situaci a z toho plynoucí omezení, která byla nařízena vládou ČR, nemohla a nemůže naprostá většina základních organizačních jednotek SČF (kluby, odborné společnosti, pobočné spolky) realizovat svoji schůzovou činnost. Z tohoto důvodu nemohla značná část základních organizačních jednotek SČF dodržet termín pro předání návrhů kandidátky do nového Předsednictva SČF a rovněž tak jména svých delegátů pro Valnou hromadu. Dle schváleného harmonogramu přípravy Valné hromady SČF to bylo do 31.12.2020. Těm ZOJ, které daný termín dodržely, je třeba poděkovat, protože i za těchto ztížených podmínek původní termín dodržely.


Podle současných informací je zřejmé, že vnitřní akce s účastí 200 osob a více nebudou povoleny minimálně do konce prvního kvartálu 2021. Z tohoto důvodu nebude možné dodržet ani náhradní termín plánované Valné hromady, který byl stanoven na 15.3.2021. Lze však předpokládat, že by v průběhu prvního kvartálu 2021 mohly být postupně povolovány menší vnitřní akce, což by umožnilo většině našich ZOJ obnovit schůzovou činnost.


Vzhledem k výše uvedené situaci rozhodlo Předsednictvo SČF prodloužit termín předání návrhů kandidátky, včetně jmen delegátů jednotlivých ZOJ na Valnou hromadu, do 31.3.2021. V návaznosti na tuto změnu bude počátkem ledna 2021 předložen i nový harmonogram přípravy Valné hromady v roce 2021.


Ing. J. Cacka
předseda SČF, z.s.Valná hromada 2015

Předsednictvo

 • Předseda a tajemník SČF

  • Ing. Julius Cacka

 • Místopředseda pro vnitrosvazovou činnost
  • Mgr. Jaroslav Maleček

 • Místopředseda pro zahraniční činnost

  • Ing. Vít Vaníček

Revizní komise

 • Členové
  • PhMr. Vladislav Beneš
  • Ing. Mgr. Rudolf Schindler
  • Josef Vondráček

Pamětní kniha SČF