Orgány SČF


Valná hromada 2015

Předsednictvo

 • Předseda SČF
 • Místopředseda pro vnitrosvazovou činnost
  • Mgr. Jaroslav Maleček

 • Místopředseda pro zahraniční činnost

  • Ing. Vít Vaníček

 • Tajemník SČF

  • Ing. Julius Cacka

Revizní komise

 • Členové
  • PhMr. Vladislav Beneš
  • Ing. Mgr. Rudolf Schindler
  • Josef Vondráček