Články


Členské prémie za rok 2021

Prémiové tisky za rok 2021 jsou k vyzvednutí na sekretariátu SČF, Opletalova 29, Praha 1 každý den vždy od 08:00 do 14:30 hodin, mimo pátků kdy je provoz pouze do 12:00 hodin. Sekretariát SČF proto žádá jednotlivé KF o sdělení, kdy si jejich zástupce tyto prémie vyzvedne, případně zda požadují zaslání poštou proti úhradě poštovného.