Odborné společnosti


Odborná společnost KOSMOS

Na výročním setkání sekce KOSMOS bývalé České námětové společnosti byla 17. 2. 2018 jednomyslně schválena transformace sekce v samostatnou Odbornou společnost. To, že se sekce KOSMOS jako první transformovala v odbornou společnost, není náhoda, ale pouhé vyústění dosavadní aktivní práce této sekce. Ať se to někomu líbí nebo ne, faktem zůstává, že sekce KOSMOS byla v rámci ČNS jediná, která trvale aktivně pracovala a pracuje. Naprostá většina výsledků, které ČNS po léta vykazovala, byly z velké části výsledky práce sekce KOSMOS. Šlo jak o oblast úspěchů na výstavách doma a především v zahraničí, tak i o oblast kvalitního a pravidelného Zpravodaje, který je velmi kladně hodnocen jak doma, tak i v celé řadě evropských zemí. Vystavovatelé - členové sekce KOSMOS, jako Fencl, Veselý, Schiller, Pechánek a Cacka již léta úspěšně reprezentují SČF na domácích i na zahraničních výstavách. Sekce KOSMOS byla schopna od roku 1995 zorganizovat čtyři soutěžní oborové výstavy I. stupně (tři s mezinárodní účastí), z toho poslední s uznáním FEPA, realizovala řadu propagačních nesoutěžních výstavek a v neposlední řadě se i aktivně podílela na přípravě a realizaci několika výstav v zahraničí.Co je základem těchto úspěchů? Je to pouze pár maličkostí:

  • - pracovitá parta ve vedení sekce;
  • - kvalitní a zajímavý Zpravodaj, včetně příspěvků zahraničních autorů;
  • - aktivní spolupráce s obdobně zaměřenými společnostmi v zahraničí;
  • - zapojení sekce do práce odpovídající sekce FIP;
  • - aktivní publikační činnost jak doma, tak i v zahraničí;
  • - schopnost zajistit si potřebné sponzory namísto věčného stěžování si na nedostatečnou finanční podporu ze strany SČF;
  • - aktivní spolupráce s Českou poštou, s.p. při vydávání odpovídajícího filatelistického materiálu;
  • - otevření sekce všem zájemcům o kosmickou problematiku.

Vycházíme při tom z doporučení FEPA, které bylo jednotlivým členským svazům předloženo již v roce 1994. Výše uvedené maličkosti se dají shrnout do jednoho slova: PRÁCE. Bez ní to totiž nejde. Jedná se však o práci, která není nijak finančně honorována a jde na úkor volného času.Předseda společnosti:
Julius Cacka