Odborné společnosti


Odborná společnost KOSMOS

Odborná společnost KOSMOS vznikla v roce 2018 transformací původní sekce KOSMOS České námětové společnosti (ČNS) na odbornou společnost (OS) při Svazu českých filatelistů (SČF). ČNS zanikla a doporučila všem svým sekcím, aby se transformovaly na Odborné společnosti.

Původní sekce KOSMOS patří k nejstarším sekcím v rámci SČF vůbec. Její počátky sahají do roku 1971. V té době sdružovala především tematické sběratele KOSMOS. Po roce 1990 došlo k přerušení její činnosti. Obnovena byla v roce 1995, kdy se k ní připojili i astrofilatelisté. Od té doby pracuje nepřetržitě a v současné době patří mezi nejaktivnější odborné společnosti či sekce, které pracují v rámci SČF.

Odborná společnost KOSMOS vydává pro potřebu svých členů 3-4x ročně informační bulletin KOSMOS, který informuje nejen o novinkách v jednotlivých sběratelských oblastech, ale přináší i zajímavé informace o kosmonautice jako takové. Zpravodaj si již vybudoval své postavení mezi sběrateli z „kosmické“ oblasti a je v současné době považován za jeden z nejlepších minimálně v Evropě. Svědčí o tom vysoké hodnocení obdržené na zahraniční výstavě i celá řada příspěvků a článků zahraničních autorů (Německo, Rakousko, Itálie, Anglie, Švýcarsko atd.), což dále zvyšuje jeho atraktivitu.

Odborná společnost KOSMOS sdružuje ve svých řadách nejen filatelisty (tematiky, astrofilatelisty, volnou filatelii), ale je v ní místo i pro všechny další sběratele, kteří se zabývají sbíráním „kosmických“ věcí. Jejími členy jsou dále například sběratelé autogramů kosmonautů, astronautů, tajkonautů a dalších –nautů, sběratelé nášivek na skafandrech, odznaků, medailí a pohlednic s námětem kosmos, vítáni jsou i zájemci o mince s kosmickými motivy, místo v této odborné společnosti najdou i sběratelé kalendáříků s kosmickou tématikou, sběratelé literatury o kosmonautice atp. Pochopitelně jsou vítáni všichni zájemci o kosmické dění, neboť bez toho by vlastní sběratelství ani nebylo možné.

Další informace o OS KOSMOS lze získat přímo u předsedy OS – Ing. Julius Cacka, e-mail: julius@atlas.cz, tel.: 603 587 593, nebo u vedoucího Zpravodaje a místopředsedy – Ing. Petr Fencl, e-mail: pefencl@seznam.cz, tel.: 602 100 365.