Příprava valné hromady 2021


Kandidátní listina

Vážené členky a vážení členové Svazu českých filatelistů,


předkládáme Vám seznam kandidátů na předsedu, místopředsedu, řadové členy předsednictva SČF a na členy revizní komise SČF, včetně jejich představ o tom, jak chtějí pracovat a čemu se chtějí věnovat, pokud budou na Valné hromadě zvoleni. Z nich budete na Valné hromadě vybírat vedoucí funkcionáře našeho Svazu, kteří jej povedou do roku 2025. Podle schváleného volebního řádu měl každý z kandidátů písemně sdělit, co a jak hodlá ve funkci dělat. Posuďte proto pozorně, jak se s touto podmínkou kandidáti vyrovnali a volte odpovědně – na Vaší volbě bude záviset činnost SČF v budoucích letech!


Kandidáti jsou seřazeni podle pozic, na které kandidují, a v jejich rámci podle toho, kolik nominačních hlasů obdrželi od jednotlivých klubů a odborných společností (které takové vyjádření sekretariátu SČF odeslaly).


Samozřejmě si všichni přejeme, aby se delegáti na Valné hromadě mohli 5. září sejít fyzicky, tedy v hotelu Olympik, pokud by tomu však vládní omezení v důsledku pandemie zabránilo, máme připravený náhradní plán a volby by proběhly korespondenčně. Veškeré podrobnosti vztahující se k přípravě Valné hromady budou průběžně zveřejňovány na webové stránce SČF, prosíme tedy všechny zástupce klubů a odborných společností, aby je pravidelně sledovali.


S filatelistickým pozdravem


Komise pro přípravu Valné hromady SČF
Po kliknutí na jméno jednotlivých kandidátů se Vám zobrazí jejich osobní prezentace.


Kandidáti na předsedu SČF (volí se jeden):

Kandidáti na místopředsedu SČF (volí se jeden):

Kandidáti na řadového člena Předsednictva SČF (volí se devět členů, další zvolení se stávají náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů):

Kandidáti na členy Revizní komise SČF (volí se tři):