Odborné společnosti


Českomoravská společnost pro poštovní historii

Odborná společnost Svazu českých filatelistů se ustavila v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historie Svazu českých filatelistů, její historie ale sahá až do roku 1962. Podle oborů sbírání jsou pak ve Společnosti ustavovány jednotlivé sekce. Společnost byla v roce 2021 vyznamenána Federací evropských filatelistických svazů FEPA čestným uznáním za dlouhodobou propagaci filatelie. Společnost provozuje webovou stránku www.posthistory.cz.


Prezentace ČMSPH ke stažení ve formátu pdf.


Kontaktní adresy:

Lubor Kunc, poštovní schránka 3, 119 01 Praha 012 - Hrad; lubor.kunc@seznam.cz

Zpravodaje:

Postilion

Přílohy zpravodaje: Poštovny a Polní pošty