Odborné společnosti


Českomoravská společnost pro poštovní historii

Odborná společnost Svazu českých filatelistů se ustavila v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historie Svazu českých filatelistů a lze tedy říci, že má již dlouhodobou tradici. Počátky sahají do 60 let. Podle odborů sbírání jsou pak ve Společnosti ustanoveny zvláštní pracovní skupiny. Nejpočetnější je Společnost sběratelů poštovních nálepek, zabývajících se hlavně doporučenou korespondencí, dále sekce polních pošt a sekce mechanizace a automatizace pošty.

Kontaktní adresy:

Ing. Miloslav Fencl, Ke krematoriu 1020, 530 02 Pardubice (Společnost sběratelů poštovních nálepek)
Lubor Kunc, poštovní schránka 3, 11901 Praha 012-Hrad; lubor.kunc@seznam.cz

Zpravodaje:

Postilion
Poštovní nálepky
Informace

Přílohy zpravodajů: Mechanizace a automatizace pošty, Poštovny, Polní pošty, Poštovní razítka