Odborné společnosti


Olympsport

OLYMPSPORT (dále jen OS) byl založen již v roce 1966, jako jedna z prvních motivových skupin při Komisí námětové filatelie Svazu československých filatelistů filatelistou ze Strakonic Václavem „Robinem“ Buškem a jeho kolegou Jaroslavem Justýnem z Milevska.. Původní Sekce olympijské a sportovní filatelie SČSF si postupně budovala své postavení, až v roce 1990 se přeměnila na Českou asociaci pro olympijskou a sportovní filatelii, sekci České námětové společnosti při SČF. Od založení Mezinárodní federace pro olympijskou filatelii (F.I.P.O.), při Mezinárodním olympijském výboru v Lausanne v roce 1994, je i OS jejím členem, spolu s dalšími národními asociacemi.
Po celou dobu své existence sdružuje OS sběratele olympijské a sportovní tematiky, jak z České, tak i ze Slovenské republiky a je i volně přístupný filatelistům z ostatních zemí světa.
V současné době má OS více jak 160 členů a Českou republiku zastupuje ve FIPO a je také oficiálním zástupcem Českého olympijského výboru a sportovních svazů ČeSTV, při zajišťování poštovní propagace sportovních akcí a je i kolektivním členem České olympijské akademie. Sídlo má v Českém Brodě.

OS nabízí svým členům 4x ročně Zpravodaj OLYMPSPORT (od 1.6.1968, kdy vyšlo 1.číslo), v rozsahu 24 stran/jedno číslo - pro zahraniční členy je v každém čísle anotace v angličtině a němčině. Dále vydává ve své edici KNIHOVNIČKY monotematické svazky - 2x ročně (do konce roku jich bylo 37). Mezi největší aktivity Olympsportu patří vzájemná setkání členů 2x ročně, kterých od roku 1970 do konce roku 2002 bylo již 43. Rovněž i bohaté jsou výstavy OLYMPSPORT, kterých od první v roce 1970 v Českých Budějovicích bylo postupně (1980, 1991, 1995) do roku 1999 celkem pět, kdy se konala zatím poslední výstava OLYMPSPORT v Praze, na počest 100.výročí Českého olympijského výboru,. Zajišťuje také konzultační a poradenskou službu, novinky České i Slovenské pošty z daného oboru, kolování a písemný prodej filatelistického materiálu a novinkovou službu. Dále OS nabízí půjčování odborné literatury z knihovny OS, účast na setkáních a odborných přednáškách a další akce.